Свободни работни места в област Русе

0
38
към 24 септември  2019 г.

към 30 януари 2017 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

1 ръководител информационни и комуникационни технологии, висше обр. – всички специалности в направление компютърни науки

1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт

1 мениджър покупко-продажби, висше обр. – икономическо, компютърна грамотност

1 производител, ръчно хляб, средно обр. – хлебопроизводство

1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, английски или румънски език

1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт

1 техник компютърно програмиране, висше обр. – КСТ

2 техници електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ

1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

– За обучение по време на работа

 

1 хлебар, основно/средно обр.

50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.

40 машинни оператори, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

2 шлосери матричари, средно обр.

2 фрезисти, машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит

2 контрольори по качеството – производство на инструменти, висше техническо обр., опит

2 инженери конструктори, висше техническо обр., компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks, опит

2 бояджии на метали – прахово боядисване, средно/основно обр., опит

2 оператори на лазер машини – производство на инструментална екипировка, средно обр., компютърни умения

1 учител в детска градина, висше обр. – ПНУП, за гр.Мартен

1 специалист човешки ресурси в училище, висше икономическо обр., познания по счетоводство, стаж, компютърни умения

1 шофьор на лек автомобил – кат.С, в училище, средно професионално обр., 10 години стаж

1 артист солист, висше музикално обр. – оперен певец, английски, италиански и руски език, стажът е предимство

1 технически сътрудник, средно/висше обр., компютърни умения

1 общ работник, 3 ковачи на щайги и различни опаковки, основно/средно обр.

3 медицински сестри – в детска ясла, висше обр. по специалността

1 технолог в шевно производство, средно обр., опит, за гр.Мартен

2 стругари, 2 шлайфисти, 2 фрезисти, основно/средно обр., опит

2 ресурски учители, висше обр. – начална училищна педагогика, социална педагогика

1 продавач на хранителни стоки, средно обр.

1 техник компютърни системи, средно професионално обр. – електроника/компютърна техника (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица до 29 години и продължително безработни лица)

1 бизнес консултант, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица до 29 години и продължително безработни лица)

4 програмисти, висше обр. – информационни технологии/компютърни науки, английски език (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица до 29 години и продължително безработни лица)

10 заварчици, 10 монтажници, 10 шлосери, 2 стругари, средно техническо обр., мин. 18 месеца опит

1 охранител – невъоръжена охрана, основно обр.

2 животновъди, начално/основно обр., за с.Николово

1 маникюрист, средно обр., опит

1 куриер, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

1 дентален лекар, висше обр. по специалността, за гр.Мартен (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица до 29 години)

3 диспечери, транспорт, средно обр., компютърни умения, опит

1 отчетник в склад за материали, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на немски език е предимство

1 ресурсен учител, висше обр. – социална педагогика, компютърни умения, стаж

2 миячи на МПС, основно обр.

6 заварчици СО, средно/основно обр.

20 служители – запитвания в Call Centre, средно обр., немски език, компютърни умения

1 уеб програмист, висше обр., английски език

4 апаратчици синтез, 4 апаратчици разфасовка – химическо производство, средно обр.

1 техник КИПиА, химическо производство, средно професионално обр., компютърни умения

4 лаборанти – аналитична химия, средно специално обр., опит

3 опаковачи, мебелно производство, основно обр.

5 машинни оператори, мебелно производство, основно обр., опит

5 шивачи – мека мебел, основно обр.

5 тапицери, основно обр.

1 оператор, газстанция, средно обр., компютърни умения, шофьор кат.В

2 детегледачки, без изискване за обр.

5 работници метални конструкции – производство на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр.

5 общи работници – производство на ПВЦ и алуминиева дограма, основно обр.

5 работници – линия за производство на стъклопакети, средно обр.

1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр.

2 администратори на хотел, средно/висше обр., руски и английски/немски език, компютърни умения, работа в с.Кранево

3 камериери, основно/средно обр., владеенето на руски език е предимство, работа в с.Кранево

6 фрезисти, средно професионално обр.

10 огняри – течно и газообразно гориво, средно обр., стаж 3 години

18 гладачи, 24 шивачи, средно обр. (работа по проект Ново работно място 2015 по ОПРЧР за лица до 29 години и за лица над 54 години)

5 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, основно обр.

2 продавачи, 3 касиери – в търговски обект, средно обр. (работа по проект Активни по ОПРЧР за лица до 29 години)

1 електромонтьор, средно професионално обр., трета квалификационна група по ел.безопасност, опит

1 инженер по оборудване и ремонтна дейност, висше обр. – машинине/електроинженер, компютърни умения, стаж

2 шлосери, 2 огняри – газови котли, средно професионално обр., 5 години стаж

20 аниматори – сезонна заетост в курорти по Българското Черноморие, средно обр., английски език, предимство е владеенето и на други чужди езици

20 зареждачи – производство на заключващи системи за автомобилостроенето, основно обр.

3 складови работници, основно обр.

2 инспектори входящ контрол, 2 инженери по качеството, висше техническо обр.

10 опаковачи, 3 заварчици, 3 докери – промишлено производство, основно обр.

1 настройчик на металообработващи машини, средно техническо обр.

3 инженери конструктори, висше техническо/химическо обр.

4 апаратчици дозьори – химическо производство, средно обр., опит в работата с техническа документация

2 хигиенисти – офиси и производствени помещения, основно обр.

1 инженер КИПиА, висше техническо обр.

2 технолози, висше техническо обр.

5 шлосери матричари, средно техническо обр.

4 техници механици – машини с ЦПУ, средно техническо обр.

20 кредитни консултанти, основно обр., на граждански договор

3 готвачи, средно професионално обр., опит

4 сервитьори, средно обр., може и без опит

10 продавачи консултанти, 3 касиери – в магазин за хранителни стоки, средно обр.

1 общ работник, химическа промишленост, основно/средно обр.

1 организатор транспортна дейност, средно/висше обр., компютърни умения, шофьор кат.В

2 продавачи в павилион, средно обр.

6 общи работници, товаро-разтоварна дейност – алуминиеви и стоманени тръби и профили, основно обр.

1 социален асистент в социално заведение, средно/основно обр., опит

1 медицинска сестра – кабинет по дентална медицина, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

1 машинен оператор, 1 гладач, шевно производство, начално/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

5 работници в строителство – полагане на оптичен кабел, средно обр.

1 майстор сладкар, средно обр., опит

5 лекари, висше медицинско обр., приемат се кандидати от цялата страна

1 ловец, основно/средно обр., шофьор кат. В, опит

1 технически секретар, средно обр., румънски език, компютърни умения

1 работник за ремонт на ПЖП състав, 1 шлосер монтьор, 1 бояджия, средно професионално обр., 6 години стаж

1 електротехник, средно професионално обр., за с.Иваново, осигурен транспорт

2 счетоводители, средно/висше икономическо обр., владеенето на чужд език е предимство

1 продавач консултант в зоомагазин, средно обр.

4 работници, производство на изделия от стъклопласти, основно обр.

7 складови работници, 8 шофьори дистрибутори – кат.В/С, средно обр.

1 специалист по маркетинг, висше техническо/икономическо обр. – маркетинг, компютърни умения, английски език

4 монтажници на ел.елементи, 4 шлосери – ел.заварчици, средно обр., опит

2 хигиенисти, офиси, основно обр.

1 хигиенист за работа в ресторант, основно/средно обр., опит

2 хигиенисти – търговски обекти, средно/основно обр., 1 бр. на 4 часа

2 общи работници за пакетиране на въглища, без изискване на обр.

2 работници, производство на кашони, основно обр., технически познания, за с.Ряхово

1 работник поддръжка в социално заведение, средно обр., опит

1 оператор – въвеждане на данни, висше обр., компютърни умения

2 инженери – индустриални машини и системи, висше техническо обр.

7 стругари, средно професионално обр.

5 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.

10 общи работници – машиностроене, основно обр.

1 машинен оператор – производство на велпапе, средно професионално обр.

6 общи работници за производство на метални конструкции, основно обр.

1 организатор на производство на кашони, средно/висше техническо обр., за с.Ряхово

10 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно обр.

5 машинни оператори, производство на филтри за автомобили, основно обр.

24 машинни оператори – производство на санитарни изделия, средно обр.

2 тапицери, основно/средно обр., опит

4 работници, мебелно производство, основно обр., опит

1 склададжия, мебелно производство, средно обр., опит

5 общи работници в строителството, основно обр.

3 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С, основно обр., сръбски език, 1 година стаж

5 монтажници на автомобилни стъкла, средно обр.

2 шофьори куриери, средно обр., кат.С

1 шофьор и продавач на пилета на грил, средно обр., правоспособност кат.В

1 шофьор на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С+Е, средно обр., руски и украински език, пътуване в Украйна и Русия

1 шофьор международни превози, средно обр., кат.С+Е, руски и украински език, 2 години стаж

1 шофьор на тежкотоварен автомобил, средно обр., правоспособност, 1 година опит

1 шофьор – международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.

50 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно обр., за единия се изисква италиански език

1 продавач консултант в училищен бюфет, средно обр.

2 майстори на тестени закуски, основно обр., опит

1 продавач консултант на облекла, средно обр., 1 година опит

1 помощник-готвач, средно специално обр./завършен курс за квалификация

3 продавачи в заведение за бързо хранене, компютърни умения, подходящо за студенти

1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж

1 мияч в заведение, без изискване за обр.

1 барман, средно обр., опит

1 технолог, 1 инженер конструктор, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.

3 шивачи, 2 гладачи, средно/основно обр., опитът е предимство, за гр.Мартен, фирмата осигурява транспорт

5 механици на машини – чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение

5 сортировачи – чорапно производство, основно/средно обр.

1 плановик – чорапно производство, средно икономическо обр., компютърни умения, опит

2 кроячи, накатвачи, основно обр., стаж

2 технолози в шевно производство, средно обр.

2 бригадири в шевно производство, основно/средно обр.

2 контрольори по качеството в шевно производство, средно обр., опит

2 кроячи – на банциг, в шевно производство, основно обр.

2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.

20 опаковачи на чорапни изделия, основно обр.

6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.

17 гладачи, основно/средно обр.

2 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения

2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит

17 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр., за някои от местата се предлага обучение

10 кроячи, средно обр.

13 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.

129 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За обучение по време на работа

 

1 барман, основно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

2 шивачи, основно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 счетоводител, висше икономическо обр./за с.Г.Абланово/

1 медицинска сестра, средно специално обр., мястото е за лице с намалена трудоспособност /за гр.Бяла/

1 монтажник, средно обр. /за гр.Бяла/

1 електрозаварчик, средно обр. /за гр.Бяла/

1 ел.техник, средно обр. /за гр.Бяла/

8 машинни оператори, шиене на облекла, средно/основно обр. /за гр.Русе/

1 учител по музика, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/

1 сервитьор, средно обр. /за гр.Бяла/

5 машинни оператори, шиене на облекла, основно обр. /за гр.Бяла/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността /за с.Полско Косово/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

20 шивачи, средно обр., за гр.Русе

10 шивачи, средно обр., за гр.Глоджево

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.