Учителският дом

Учителският дом става общински, правят го център за младежки дейности?

Автор:
12 февр. , 2018  

Община Русе ще придобие сградата на ул. „Александровска“ № 29, позната на русенци като Учителския дом.

Това става ясно от докладна записка на кмета Пламен Стоилов до Общинския съвет. Съгласие за преотстъпването на неизползваемата от години сграда, обявена за паметник на архитектурата, е получено от Министерството на образованието и културата, чиято собственост е сградата.

Сградата е в много лошо състояние и се нуждае от основен ремонт, за който са необходими значителни финансови средства. Помещенията са с изронени мазилки, а дървената дограма е силно износена и деформирана. Инсталациите – ВиК, отоплителна и електрическа се нуждаят от подмяна. Част от фасадата на сградата по ул. „Александровска“ е с паднала мазилка, откачени улуци, отчупени орнаменти и загрозява облика на обновената централна улица. Дворът, който е бивше лятно кино, също е в лошо състояние поради неизползването му години наред. Триетажната сграда в имота от 1973 г. е със статут на архитектурно – строителна недвижима културна ценност с категория „ансамблово значение“.

Сградният фонд в гр. Русе е в традиционен архитектурен стил, който се е запазил във времето и затова Община Русе е длъжна да предприеме спешни мерки за неговото опазване и стопанисване. Регионално управление на образованието – Русе а е разработило проект за преустройство и укрепване на старата сграда. Предвижда се сградата на бившия „Дом на учителя“ да бъде център за младежки дейности, извънкласни дейности, за личностно развитие и гражданско образование, с възможности за конферентни събития и развитие на клубове в сферата на науката, образованието и изкуството. Сградата има достатъчен капацитет да бъде и център за кариерно развитие в областта на образованието и науката.

Съществуващата база – екстериорен киносалон, е предпоставка за развитие на младежката кинематография в гр. Русе, което към момента се отчита като сериозен недостиг на материална база в работата на съществуващите кинематографичен и фотографски клуб към Общински младежки дом – гр. Русе. Въпросният киносалон е подходящ за дискусионни форуми и други събития с такъв характер.


Изпращайте снимки и информация ТУК или на вайбър, тел. 0885009402 по всяко време на денонощието!


Comments are closed.