Вечер на специалността “Български език и история” в Русенския университет

0
9
Вечер на специалността

Вечер на специалността “Български език и история” се проведе в Русенския университет. На нея студенти от специалността “Български език и история” в Русенския университет представиха изследванията, по които са работили през изминалата година, по време на “Вечер на специалността”.

В програмата на вечерта доц. Мира Душкова презентира проекта “Оптимизиране на обучението на студенти педагози чрез извънаудиторни дейности”, по който катедрата “Български език, литература и изкуство” работи.

Третокурсничката от специалността Диляна Бобокова представи дейностите по програмата “Йовков и християнските добродетели”, инициирана от Русенската света митрополия. Целта е превенция на агресията в училище с акцент върху основните християнски добродетели – вяра, надежда и любов.

Представена беше и научноизследователската лаборатория, посветена на творчеството на писателя Йордан Вълчев. В края на събитието деканът на факултета “Природни науки и образование” доц. Десислава Атанасова награди отличили се студенти.