Забраниха събирането на пари в детските градини и училищата

0
42
Сигнал за бомба

Кметът Пламен Стоилов забрани събирането на финансови средства в детски градини и училища, съобщиха от общинската администрация.

С издадената от градоначалника заповед се забранява събирането на финансови средства от родителите на децата в детските градини за санитарни и хигиенни материали, игрови пособия, дидактически материали, ремонт, оборудване и обзавеждане и за познавателни книжки и учебни комплекти. Изключение се допуска за познавателните книжки, предвидени за децата от яслените 1-ва и 2-ра възрастова група.

Забранява се още събирането на средства от родителите на учениците в училищата за ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията, охрана и сигурност на учениците.

Контролът по изпълнението на Заповедта е възложен на заместник-кмета по хуманитарни дейности г-н Иван Григоров, началникът на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ ще извършва проверки по постъпилите сигнали за нарушения, с оглед ангажиране на дисциплинарна отговорност от директорите на детските заведения и училищата.

Копие от заповедта ще бъде връчено на директорите на детските заведения и училищата за сведение и изпълнение.