Застаряване: Всеки четвърти русенец – над 65 годишен

0
до 5,4 милиона

Почти всеки четвърти жител на Русенска област е на възраст над 65 години, показват данните на Териториалното бюро на Националния статистически институт в крайдунавския град.

Към 31 декември 2020 г. населението на област Русе възлиза на 212 729 души, като 50 862 или 23,9% от общия брой са на възраст над 65 години. Делът на тази възрастова група в общия брой на населението е доста по-висок от средния за страната, който е 21.7%.

Към същата дата децата под 15 години в област Русе съставляват 12.8% (27 253) от общия брой на населението. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2020 г. достига 45.5 години и е по-висока от средната за България (44.0 години).

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата на област Русе средната възраст на населението е с 5.0 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете средната възраст на населението е 44.4 години, а в селата – 49.4 години.

В края на 2020 г. средната възраст на мъжете в областта е 43.4 години, а тази на жените – с 4.1 години по-висока (47.5 години). За страната средната възраст на мъжете е 42.2 години, а на жените – 45.8 години.

Над трудоспособна възраст са 57 479 лица (27.0%), а под трудоспособна възраст – 29 082 лица (13.7%).