Site icon TVN.BG

250 млн. лв. бюджетът на Община Русе за 2023 г.

Близо 250 млн.лв. ще харчи Община Русе през 2023 г. Това стана ясно при публичното обсъждане на проекта за основния финансов документ на общината през настоящата година. Увеличението спрямо предходната година е близо 34 процента – от 187 на 250 млн. лв. обща рамка.

Инвестиционната програма е в размер на 48 млн. лв. Въз основа на приетия през март Разчет за разходите вече се действа в следните направления:

Инвестиционните цели, които се поставят, са:

В хода на обсъждането русенци изразиха мнението си относно проекта за бюджет. В указания от Община Русе едноседмичен срок преди обсъждането в Деловодството постъпиха 6 предложения от граждани и организации. Част от тях също ще намерят място в официалния документ, който ще се гласува от Общинския съвет на 11 септември.

Exit mobile version