РЕКЛАМНА ТАРИФА

(в сила от 1 януари 2016г.)

БАЗИСНИ ЦЕНИ


10 секунди 50 лв.
15 секунди 75 лв.
20 секунди 80 лв.
30 секунди 150 лв.
60 секунди 300 лв.

РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ

/НА БАЗА 2 ИЗЛЪЧВАНИЯ НА ДЕН В ПРАЙМ ТАЙМ - 60 ИЗЛЪЧВАНИЯ НА МЕСЕЦ/


ЗА 1 МЕСЕЦ / ОТСТЪПКА 20% ЗА 2 МЕСЕЦА / ОТСТЪПКА 50% ЗА 3 МЕСЕЦА
10 секунди 2 400 лв. 2 500 лв. ДОГОВАРЯНЕ
15 секунди 3 600 лв. 4 000 лв. ДОГОВАРЯНЕ
20 секунди 3 840 лв. 4 250 лв. ДОГОВАРЯНЕ
30 секунди 7 200 лв. 9 000 лв. ДОГОВАРЯНЕ

TVN предоставя на рекламодателите възможност за изработване и излъчване на платени репортажи, интервюта и PR материали. Те ще бъдат излъчени в рамките на новинарския блок и неговото повторение, както и в авторските предавания.

- Продължителност – от 1 до 3 минути

- Цени – от 250 до 500 лв.

Цената е за заснемане, монтаж и излъчване.


РЕКЛАМА В АВТОРСКИ ПРЕДАВАНИЯ


ПЕРИОД БРОЙ ИЗЛЪЧВАНИЯ ЦЕНА НА МЕСЕЦ
1 МЕСЕЦ 8 320 лв.
2 МЕСЕЦА 16 576 лв.
3 МЕСЕЦA 24 768 лв.

! Цената е за 2 спонсорски заставки до 7 секунди в началото и в края на предаването.

БОНУС - При реклама за период от 3 месеца – заснемане, монтаж и излъчване на един платен репортаж, интервю или PR материал по избор на рекламодателя.

При договаряне на Рекламен бюджет над 7 000 лева , получавате отстъпка до 70% след договаряне и изготвяне на медиа плана.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

* еднократна цена за изработка (заснемане, монтаж и дублиране) на базисен рекламен клип / стоп кадър до 10 сек. - 100 лв.

* еднократна цена за изработка (заснемане, монтаж и дублиране) на базисен рекламен клип до 30 сек. - 300 лв.

* Схемата за излъчване се одобрява от двете страни не по-късно от 3 (три) дни преди старта на рекламната кампания

* При желание за промяна на вече стартирало излъчване, се начисляват 10% върху стойността на променените излъчвания.

* При заявка за излъчване на рекламен клип извън стандартния срок за заявяване, но не по-късно от 1 (един) работен ден, клиентът заплаща утежнение в размер на 10% върху цената.

* ПЛАЩАНЕ – извършва се 100% авансово минимум 2 (два) работни дни преди старта на кампанията.

Допълнително се начислява ДДС на обявените в рекламната тарифа цени.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ ЗА РЕКЛАМА

1. Рекламни банери на сайта TVN.BG

2. Печатна реклама на квитанциите удостоверяващи плащането на абонатите на Networx , за кабелна телевизия и интернет

3. Рекламни спотове на 2 бр. LED DISPLAY , стационарно монтирани на Улица “Александровска” гр. Русе.

4. Рекламни спотове на 2 бр. мобилни LED DISPLAY, които по график се поставят на централни места в градовете, Русе, Шумен, Разград, Силистра и др