250 млн. лв. бюджетът на Община Русе за 2023 г.

0

Близо 250 млн.лв. ще харчи Община Русе през 2023 г. Това стана ясно при публичното обсъждане на проекта за основния финансов документ на общината през настоящата година. Увеличението спрямо предходната година е близо 34 процента – от 187 на 250 млн. лв. обща рамка.

Инвестиционната програма е в размер на 48 млн. лв. Въз основа на приетия през март Разчет за разходите вече се действа в следните направления:

 •  ремонти на междублоковите пространства, за които са осигурени над 5,5 млн. лв.(56% повече от 2022 г.);
 •  подобряване на инфраструктурата в Русе и малките населени места (17% ръст в бюджета на ОП „Комунални дейности“ и 10% ръст в сумата за ремонти на улици в малките населени места, 300 хил. лв. за благоустрояване);
 •  разработване на Генерален план за движение;
 •  проектиране на 29 повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища на ключови места и пред учебни заведения в Русе и малките населени места;
 •  увеличаване автопарка на „Общински транспорт – Русе“;
 •  текущите ремонти на общинските жилища;
 •  увеличаване капитала на „Общински пазари“ за строителството на многофункционален плувен комплекс;
 •  закупуване на нова техника за видеонаблюдение и действие на Общинска полиция;
 •  подсилване на ОП „Комунални дейности“ и ОП „Паркстрой“ с хора и техника;
 •  увеличаване ползвателите на Механизъм „Лична помощ“ и обезпечаване на три нови социални услуги;
 •  подкрепа на родителството чрез еднократна финансова помощ, програма „Асистирана репродукция“, безплатни прегледи на очите, зъбите и гръбнака на деца и ученици;
 •  осигуряване на повече средства за клубовете за пенсионери и хора с увреждания, програма „Туризъм“,  програма „Култура“, програма „Спорт“, ремонти на спортната база и на читалищните сгради, издръжка на ПГСС „Ангел Кънчев“;
 •  изпълване със съдържание на ГИС и подобряване на електронната комуникация и методите на разплащане с Общината и др.

Инвестиционните цели, които се поставят, са:

 •             основен ремонт на ул. „Доростол“, ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ с финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
 •             основен ремонт на 24 обекта от първостепенна и второстепенна улична мрежа чрез привлечено финансиранебанков кредит,
 •             система за външно изкуствено осветление чрез ЕСКО договор;
 •             проектиране на ремонта на Паметника на Свободата;
 •             изграждане на автоматизирана поливна система на кея;
 •           консервация, реставрация и адаптация на къщата на Стефан Симеонов;
 •             изграждане на църква в кв. ДЗС;
 •             възстановяване проводимостта на канала, находящ се в с. Просена, и отводнително съоръжение в с. Николово, както и удълбочаване на открития отводнителен канал в с. Червена вода;
 •             изграждане на нов паметник на Стоян Михайловски;
 •             изграждане на нова детска градина в Централна градска част;
 •             ремонт в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и продължаване на мерките за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий“ гр. Мартен;
 •             текущи ремонти на фасада на ОУ „Васил Априлов“, салона в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Семерджиево, обследване за енергийна ефективност и издръжка на Средношколското общежитие;
 •             обновяване на дворни пространства в 3 детски градини, ремонт на санитарни помещения в детска градина в с. Червена вода, изграждане на солни стаи в две градини;
 •             строителство на скейт площадка за спортуване на открито на русенските младежи;
 •             изграждане на автономна фотоволтаична система за гробищен парк Чародейка;
 •             въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла 5;
 •             ремонт на общинска пътна мрежа, в т.ч. проектиране на велоалея РусеНиколово;
 •             реконструкция и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на територията на Русе;
 •             закупуване на машини и техника за общински предприятия, малки населени места, училища, градини, социални домове;
 •             изграждане на спортна зала с басейн в кв. „Дружба“;
 •             проектиране на два нови корпуса на Дом Приста;
 •             благоустрояване около жилищните блокове „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Лом“, „Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“ в кв. „Дружба“ 2;
 •             изграждане на детска площадка в кв. “Долапите”;
 •             издаване на Алманах на първите неща;
 •             обособяване на Алея на джаза и видни личности и осигуряване на ежегоден фонд за изпълнение на проект „Елементи на градския дизайн“;
 •             изграждане на пешеходен мост на язовир Липник и други обекти.

В хода на обсъждането русенци изразиха мнението си относно проекта за бюджет. В указания от Община Русе едноседмичен срок преди обсъждането в Деловодството постъпиха 6 предложения от граждани и организации. Част от тях също ще намерят място в официалния документ, който ще се гласува от Общинския съвет на 11 септември.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук