КЗК откри господстващо положение на „ЛукОйл“

0

Компанията „ЛукОйл“ има господстващо положение на пазара на горива, което нарушава принципите на свободната конкуренция. До този извод е стигнала Комисията за защита на конкуренцията при своя проверка.

Компанията притежава най-голямата складова база у нас, както и свързаната с нея инфраструктура. Това й дава господстващо положение, пише КЗК.

„Дружествата от групата са извършили злоупотреба с господстващо положение чрез съвкупност от действия, изразяващи се в непредоставяне на услуги по прием и съхранение на горива в собствени данъчни складове, ограничаване на достъпа до данъчни складове, свързани с най-големите морски петролни терминали в страната и непредоставяне на достъп до нефтопродуктите на групата за транспортиране внесени горива“, са изводите на комисията.

По този начин са ограничени възможностите за внос на горива у нас. Това пък е гарантирало лидерската позиция на „ЛукОйл“.

Според КЗК това е нарушение както на българското, така и на европейското право. Компанията има 60 дни за отговор.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили