Ловът на диви свине се удължава до 16-ти февруари

0
нови случаи на африканска чума при диви свине

Срокът за групов лов на диви свине се удължава, тъй като до момента отстрелът на животните не е достатъчен. Решението е на база становища на Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Българската агенция по безопасност на храните.

Експертите смятат, че удължаването ще спомогне за максимално намаляване на броя на дивите свине, а оттам и за намаляване на риска от разпространение на африканската чума по свинете.

Към 20-ти януари отчетеното ползване на дива свиня възлиза на общо 35 867 броя. Това е 44,19 % от плана за отстрел. Разчетите сочат, че е необходимо да бъдат отстреляни до 81 161 броя свине, за да се постигне редуциране на популацията в размер, който да намали разпространението на чумата по свинете.

Това обаче няма как да се случи до 31-ви януари, когато изтича досегашният срок за ловуване.

Освен това се засилва и контролът по спазването на законовите разпоредби при извършване на лов. Излетите ще се провеждат само в присъствието на служители от териториалните поделения на държавните предприятия или от регионалните дирекции по горите.

Ловът ще се извършва по графици, утвърдени от директорите на Държавните горски и ловни. Той ще е само в ловни райони, в които запасите на дива свиня не са били намалени достатъчно при реализирания досега отстрел. При издаването на разрешителните ще се взима предвид и смъртността на диви свине от африканска чума в съответния регион.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили
Посъди дърво-остави следа