Site icon TVN.BG

Социалният министър обеща подобряване на подкрепата за българското семейство

Източник: mlsp.government.bg

„Ще работя за подобряване на подкрепата за българското семейство, за да предотвратим рисковете. Превенцията е посоката, в която ще инвестираме време и ресурс. Един от начините да постигнем това е с повишаване на качеството на социалната работа“. Това каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова при представянето на приоритети и екипа си пред парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика. „Привърженик съм на последователността във воденето на социалната политика. Тя не търпи резки завои и критични промени. Качеството на живот се постига със систематични усилия“, добави министър Шалапатова.

Сред основните си цели тя постави осигуряването на достъпната заетост и независим живот за хората с увреждания, продължаването на реформата в социалните услуги, насърчаването на активния живот на младите хора и тяхната трудова заетост. Министър Шалапатова подчерта, че ще продължи всички ключови политики на МТСП за заетост, за активен живот и дългосрочна грижа за възрастните хора.

„Ще продължим политиките за заетост, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, които включват масови обучения за повишаване на нивото на дигитални умения. Необходима е подготовка на визия за ранно детско развитие, която е основна мярка в демографската политика за подобряване на качеството на живот на семействата“, подчерта министър Иванка Шалапатова. Тя подчерта и решителността си за подобряването на условията на труд, възможностите за кариерно развитие и повишаването на мотивацията и възнагражденията на специалистите в социалната система.

Сред приоритетите в работата на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат още политиката за равнопоставеност на жените и мъжете, развитието на широка мрежа от ефективни услуги за жертви на насилие и подготовката на Стратегия за развитието на човешките ресурси в социалната сфера.

Exit mobile version