Проверки на работодатели, използвали недеклариран труд

0
127

Инспектори на Инспекцията по труда със седалище Русе  провериха работодатели, използвали недеклариран труд

Проверките са извършени в рамките на т.н. „екшън“ ден на Европейската кампания за деклариран труд, при който наличният състав на Агенцията проверява в цялата страна работодатели, при които през последните три години са установявани случаи на работа без трудов договор повече от веднъж.

На територията на област Русе са били проверени 14 работодатели. Този път не се били установени случаи на работа без трудов договор, но са констатирани други нарушения на трудовите права на работещите – забавено изплащане на трудовото възнаграждение, неправилно отчитане на работното време и др.

В рамките на Европейската кампания за деклариран труд служителите от Инспекцията по труда в Русе организираха и онлайн срещи с ученици, за да обяснят правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд. В информационната кампания проведена сред 47 ученици на територията на област Русе са се включили 2 училища. При желание експерти на дирекция „Инспекция по труда Русе са готови да информират учениците и на други училища.