Site icon TVN.BG

Само един на всеки трима чува „Спри да пушиш“ от лекаря

Близо половината от пациентите не са сигурни как могат да променят рисковите си навици, които биха могли да ги разболеят. В същото време медиците рядко взимат инициативата да ги посъветват какво да спрат да правят, за да запазят здравето си, показва едногодишно проучване сред пациенти и здравни работници. В изследването, проведено в Гърция, са участвали 7500 пациенти и 100 медицински лица. Програмата измерва какво има значение за пациентите и поставя акцент върху превенцията, доверието лекар-пациент и рисковото поведение като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и др.

„Повечето пациенти разчитат да бъдат информирани за рисково поведение от своите лекари. В същото време само 1 от 3 участвали в проучването казва, че е бил ангажиран от лекаря си в разговор за вредата от цигарите и е получавал съвет „Спри да пушиш“, посочи проф. Дафне Кайтелиду, президент на Националната агенция за осигуряване на качеството в здравеопазването (ODIPY) в Гърция. Проблемът е дори по сериозен при алкохола, където само 1 от 10 пациенти е бил попитан колко често пие и е получил експертен разговор как влияе това на общото му състояние.

Необходима е промяна – медиците трябва да бъдат активна част от  разпространението на идеите на превенцията. Разпространението на повече научна информация  и по-добре информираните хора като резултат от това са важна част от промяната на рисковото поведение на пациентите, категорични бяха учени и специалисти по обществено здраве по време на дискусията „Свят без дим“, организирана от SCOHRE, Международната асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата.

Гърция е една от страните с най-сериозен дял пушачи в ЕС и държи челните места заедно с България, следвана от Сърбия и Албания. Все пак в последните 20 г. страната отбелязва напредък в борбата с пушенето, защото през 2000 г. пушач е бил един от трима гърци, а през 2022 цигара пали един от четирима.

Учените отдават част от този успех на активното разпространение на подхода за намаляване на вредата от тютюнопушенето. Много гърци замениха цигарите с бездимни алтернативи като устройства с нагряване на тютюн и електронни цигари, елиминирайки горенето и токсичните вещества, които се поглъщат с него.

Колко е важна превенцията?

„Превенцията е възможно най-евтината и ефективна инвестиция в здравеопазването“, обясни в дискусията и проф. Анджей Фал, председател на Полското дружество по обществено здраве. От една страна с нея се спасяват животи, от друга – се намаляват необходимите средства за здравните системи.

Проучване по темата в САЩ на разходите за превенция към тези за лечение показва важността й и от икономическа гледна точка. За всеки от всеки 1 долар, вложен в превенция на тютюнопушенето се спестяват 7 долара от разходи за лечение на болести, свързани с него.  Най-много – 13 долара на 1 инвестиран, се спестяват при превенцията на високата консумация на сол. Сериозни са резултатите и при алкохола – ако държавите похарчат 1 долар в дейностите срещу злоупотребата с него, няма да похарчат 9 долара за лечение на хората си, сочат данните.

В Европа най-сериозният бич изглежда пушенето. 27% от европейците умират от болести, свързани с него – сърдечно-съдови, онкологични и респираторни.

„Трябва да се постави фокус върху това да спрем хората да си купуват цигари, което ефективно може да се случи с по-високи акцизи и цени за тях, като запалимите цигари са с най-висок риск.  Финансовата достъпност е един от инструментите, с които може да се намали вредата за обществото, обясни още проф. Фал.

Според него трябва да бъде възприета финансовата логика – по-малка вреда, по-малки данъци. „Ако имаме два продукта с различно ниво на риск, да направим по-достъпни тези, които са по-малко рискови, за да стимулираме пушачите да преминат на тях.“

Важно е всеки пушач да бъде насочен към по-малко вредните бездимни алтернативи, защото само 30%  успяват да се разделят с вредния навик. Сред тях са и пациенти със сериозни диагнози, чийто живот може да бъде удължен.

„Можем да осигурим превенция на тези, които вече са болни и продължават да пушат. Продължаващото пушене прави така, че тези хора умират по-бързо, защото цигарите правят терапиите им неефективни, както  например е при ХОББ“, каза още проф. Фал.

Exit mobile version