Станциите за измерване не установиха завишения на нормите за чистота на въздуха над Русе

0
Огнища в съседна Румъния

Станциите за измерване за отминалия период не показват фрапиращи завишения на нормите за чистота на атмосферния въздух над Русе.

Това показват резултатите от проверки на две от потенциалните замърсители, свързани с въздуха над града, които бяха представени по време на заседанието на Временната комисия за чистотата на въздуха над града.

Директорът на РИОСВ Русе Анатоли Станев и инж. Христо Милков началник отдел „Въздух и вредни физични фактори, води, КПКЗ и ОХВ“ представиха резултатите от проверките на инспекцията и предписанията към фирма „Линамар“ и подчертаха, че ще следят най-вече за поддържането на отрицателен баланс на налягането на въздуха в трите производствени  халета т.е. входящият въздушен поток да бъде по-голям от изходящия.

Кметът на града Пенчо Милков отправи апел към русенци бъдат активни в борбата за по-чист въздух. Той призова гражданите да проявяват настойчивост към отговорните институции и да упражняват граждански контрол върху тях и изрази надежда повече русенци да се включват в заседанията на комисията и в протестите по темата.