Свободни работни места в област Русе към 5 септември 2022 г.

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 учител в група за целодневна организация на учебния ден /V-VII клас/, висше обр. по специалността, работното място е за с. Семерджиево
 • 1 учител по биология и здравно образование, висше обр. по специалността, работното място е за с.Семерджиево
 • 1 завеждащ административна служба в детска градина, средно икономическо обр., комп. умения
 • 2 заварчици, средно/основно обр., правоспособност за заваряване
 • 2 шлосери , средно/основно обр.
 • 2 бояджии на промишлени /метални/ изделия, средно/основно обр.
 • 1 учител по биология и здравно образование в прогимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 учител по математика и информатика в прогимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 25 опаковачи на готова продукция в производство на санитарно-хигиенни изделия, средно/ основно обр.
 • 20 общи работници в производство на санитарно-хигиенни изделия, основно/начално обр.
 • 1 учител по информационни технологии в прогимназиален и гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител методик мебелно производство, висше обр., учителска правоспособност
 • 1 учител методик полиграфия, висше обр., учителска правоспособност
 • 1 работник, поддръжка на сгради за детска градина, средно техн. обр.
 • 1 учител в гимназиален етап на обучение, висше обр. /история и бълг.език, георграфия/
 • 2 учители в прогимназиален и гимназиален етап на обучение по информатика и информационни технологии, висше обр. по специалността
 • 1 чистач /хигиенист за почистване на офис и складова зона, основно обр.
 • 1 учител, старши начален етап на основното образование /I-IV клас/ , висше обр. /НУП, ПНУП/
 • 1 образователен медиатор, висше/средно обр., работното място е за с. Голямо Враново
 • 1 психолог, училищен, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността
 • 1 оксиженист/заварчик, средно/основно обр., правоспособност
 • 1 продавач-консултант в денонощен магазин за хранителни стоки, средно обр.
 • 3 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 тона и повече за курсове само в България, средно обр., кат. СЕ
 • 1 склададжия, средно обр.
 • 1 шофьор на лекотоварен автомобил, средно обр., кат.В/С
 • 1 учител в гимназиален етап по информационни технологии, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по физика и астрономия -270 лекторски часа, висше обр. по специалността
 • 1 учител теоретично обучение – непълен норматив, професионално направление „Химични продукти и технологии“ , висше обр. по специалността
 • 1 учител по философия и гражданско образование – непълен норматив, висше обр. по специалността
 • 1 учител в прогимназиален етап по физика и химия, висше обр. по специалността
 • 1 учител по теоретично обучение, ветеринарен лекар с учителска правоспособност, висше обр. по специалността
 • 1 учител по български език и история, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по ФВС и спорт, непълен норматив 399 часа, висше обр. по специалността , комп. умения
 • 1 учител начален етап на обучение, висше обр. /НУП/ , комп. умения
 • 1учител по изобразително изкуство –непълен норматив 434 часа, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по философия лектор -144 часа, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по религия непълен норматив -12 часа седмично, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по ФВС и спорт /лектор/  в прогимназиален етап на обучение, висше обр.по специалността
 • 2 учители в ДГ, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 4 дограмаджии на PVC и Al дограма, средно/основно обр., кат.В е предимство
 • 3 строителни работници, средно/основно обр.,  кат.В е предимство
 • 2 общи работници, средно/основно обр.
 • 1 служител, обслужване на клиенти за онлайн магазин с отлично владеене на румънски език /писмено и говоримо/, комп. умения,  работното място е за гр.София
 • 3 монтажници на кутии от ПДЧ и OSB, средно/основно обр.
 • 2 маш. оператори, почистване и окачествяване на метални детайли, средно/основно обр., произв. опит
 • 1 лектор по биология и здравно образование, висше образование по специалността, комп. умения
 • 1 лектор по музика, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 секретар в училище, висше/средно обр., комп. умения
 • 2 общи работници в производство на мебели, средно/основно обр.
 • 1 касиер на каса за плащане на битови сметки, средно обр., комп. умения
 • 1 продавач-консултант в магазин за храни и консумативи за домашни любимци, средно обр. / подходящо и за студенти/
 • 1 учител старши по български език и литература, като допълва с история и цивилизации, биология и здравно образование, изобразително изкуство, висше обр. по специалността, работното място е за с.Иваново
 • 2 шофьори , лекотоварен автомобил за дистрибуция на стоки, средно обр., кат. В
 • 2 продавачи, хранителни продукти, средно обр.
 • 4 продавач-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно /основно обр.
 • 1 шлосер, средно техн.обр., 2г. стаж
 • 1 учител по химия и опазване на околната среда и български език и литература, висше обр. по специалностите, учителска правоспособност
 • 5 обслужващ, магазин за верига магазини за хранителни стоки, средно обр. /може и студенти/
 • 2 хигиенисти във фирма за професионално почистване, средно/основно обр.
 • 2 охранители за промишлено предприятие, средно обр.
 • 2 кредитни консултанти, средно обр.
 • 1 оператвен счетоводител, средно обр., работа на 4/8часа
 • 2 сервитьори , средно обр.
 • 2 мебелисти, средно/основно обр.
 • 1 домашен помощник-чистач, средно обр., опитът е предимство
 • 1 техник-механик на машини с ЦПУ, средно обр.
 • 10 маш. оператори за автомобилна промишленост, основно обр.
 • 1 шлосер-матричар, средно обр., 2г стаж
 • 2 мехатроници, средно техн.обр.
 • 1 общ работник за монтаж и демонтаж на климатична техника, средно /основно обр.
 • 3 ревизори на вагони, средно обр., правоспособност за ревизор – вагони
 • 2 машинисти, локомотивен, средно обр., правоспособност за машинист, локомотивен
 • 4 стрелочници, средно обр.
 • 3 спедиционни посредници, средно обр., квалификация ръководител търговска експлоатация
 • 6 маневристи , средно обр.
 • 2 учители в ГЦДОУД от I-IV клас, висше обр. по специалността /НУП, НУПЧЕ/, комп. умения
 • 1 учител физическо образование и спорт в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, учителска правоспособност
 • 5 шофьори, тежкотоварен автомобил за курсове България-Румъния-България, средно обр., шоф. кат. С+Е, проф. опит мин. 3 години
 • 1 работник, поддръжка на сгради, средно /основно обр.
 • 1 гл. експерт, висше обр.- Социални, стопански, правни и техн. науки, комп. умения, 2г. стаж/IV младши ранг, мястото е за с. Иваново
 • 1 мл. експерт, висше обр.- Екология и опазване на околната среда, комп. умения, мястото е за с. Иваново
 • 1 продавач-консултант в магазин за дрехи, средно обр., комп. умения
 • 2 хигиенисти на пълно/непълно работно време в хипермаркет, средно обр.
 • 1 чистач/ хигиенист – почасово, средно/основно обр., работното място е за гр. Габрово
 • 3 соц. асистенти, 3 санитар и 1 хигиенист в соц. услуга, средно/основно/начално обр.
 • 1 главен готвач в соц. услуга, средно обр., проф. квалификация
 • 1 библиотекар, висше обр. по специалността /курс/, комп. умения, работното място е за с.Щръклево
 • 15 машинни оператори за разкрой, кантиране, пробиване на мебели, средно техн. обр.
 • 10 помощник-оператори на машини за кантиране, разкрой, пробиване на мебели, средно /основно техн. обр.
 • 5 опаковачи на мебели, средно техн. обр
 • 2 работници поддръжка на предприятие / шлосер-монтьор/ , средно техн. обр.
 • 2 инженери, производство с насоченост електроника за поддръжка на машини в мебелно производство, висше техн. обр., комп. умения, владеене на английски или немски езици на работно ниво, шоф. кат. В
 • 4 складови работници в мебелно производство, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар
 • 1 експедитор стоки в мебелно производство, висше/ средно обр., комп. умения, опит е предимство
 • 5 работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно /основно обр.
 • 1 чистач/ хигиенист, производствени помещения в шевна промишленост, средно /основно обр.
 • 1 корабен агент, средно обр., комп. умения, владеене на английски език /румънски език е предимство/, шоф. кат. В
 • 1 строителен техник, средно спец. обр., опитът е предимство
 • 1 маш. оператор, мелене на пластмаса, средно/основно обр.
 • 2 шлосери механична обработка на инструменти и машини, средно техн. обр., опит
 • 2 контрольори, качество входящ и краен контрол, средно техн.обр., комп.умения / ms office, AutoCad, 3D софтуер, владеене на английски език на работно ниво, опит
 • 2 шмиргелисти, почистване на изделия, средно техн.обр.
 • 1 организатор производство на камини, висше /средно техн.обр., комп.умения / ms office, AutoCad, SolidWorks /, опит
 • 1 организатор производство стоманени конструкции , висше /средно техн. обр., комп. умения / ms office, AutoCad, SolidWorks /, опит
 • 3 заварчици полуавтоматично СО2 , средно техн. обр., правосп. за заваряване, опит
 • 2 фрезисти, средно техн. обр., опит
 • 1 общ работник, промишлеността в производство на цистерни от метал, средно техн. обр.
 • 1 чистач/ хигиенист в производство на цистерни от метал,средно обр. / възможност за работа и на 4 часа /
 • 1 шлосер в производство на цистерни от метал, средно техн. обр.
 • 1 заварчик ВИГ, МАГ на апарати и съдове от хром , средно техн. обр.
 • 90 машинни оператори в новоразкрито производство на автомобилни части, средно/основно обр.
 • 7 обслужващи магазин, 3 касиери и 1 хигиенист в търговска верига за хранителни стоки, средно обр.
 • 1 служител, информация в строителен хипермаркет, средно техн. обр., комп. умения, основни познания на румънски или английски език е предмиство, мин. 1 г. професионален опит
 • 3 продавач-консултанти в строителен хипермаркет, средно техн. обр.
 • 2 брокери, недвижими имоти, средно обр., шоф. кат. В е желателно
 • 1 счетоводител, оперативен , висше /средно икономическо обр., комп. умения , проф. опит – 1 год.
 • 2 опаковчици на готови мебелни модули, средно /висше обр.
 • 5 монтажници на електронни компоненти и 5 работници за тест на печатни платки, средно обр., комп. грамотност
 • 1 инженер-технолог, висше обр. – Електроника, Компютърни системи, Телекомуникации, английски/немски ез., отлични комп. умения – MS Office, CAD-CAM, Eagle, OrCAD/Altium Designer, шоф. кат. В, опитът  на подобна позиция е предимство
 • 2 продавач-консултанти в магазин за здравословна храна, средно обр.
 • 2 маш. оператори в производство на изделия от бетон, средно обр., комп. грамотност
 • 2 чистачи/хигиенисти за верига магазини, средно/основно обр.
 • 5 продавач-консултанти за верига магазини за дрехи, средно обр., опит
 • 10 апаратчици, хим. производство, средно/средно спец.обр., опит в произв. предприятие е предимство
 • 1 старши техник КИП и А, висше обр.- автоматизация на производство, 3г. стаж
 • 2 техници, автоматизация – висше обр. -автоматизация на производство, опит в произв. предприятие е предимство
 • 2 склададжии в хим. производство, средно обр., свидетелство за управление на мотокар и опит в складовото стопанство са предимство
 • 3 шлосери-тенекеджии, средно спец. обр., опит в произв. предприятие
 • 2 мехатроници, средно техн.обр., комп. умения, опит на подобна позиция е предимство
 • 1 инкасатор, плащания, средно иконом. обр., комп. умения
 • 10 ел. техници и помощник ел.техници, поддръжка на сгради, средно спец./средно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция
 • 5 шпакловчици, средно/основно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция
 • 3 шофьори на самосвал, средно обр., кат.С
 • 1 учител по музика в училище, висше обр.по специалността
 • 1 образователен медиатор, висше/средно обр., комп. умения
 • 1 строителен електротехник и 1 водопроводчик, средно спец. обр., 5г. стаж
 • 3 шофьори на самосвал , /воден цикъл/ средно обр., кат. С
 • 1 ветеринарен лекар/ветеринарен техник, висще/средно обр. по специалността
 • 3 касиери в магазин за играчки и домашни потреби на 4 часа, средно обр.
 • 5 обслужващи в магазин за играчки и домашни потреби, средно обр.
 • 1 учител по БЕЛ, висше обр. по специалността, комп. умения, 5г. стаж
 • 1 учител по изобр. изк-во, висше обр. по специалността, комп. умения, 3г. стаж
 • 1 учител по немски език, висше обр. по специалността, комп. умения, 5г. стаж
 • 1 училищен психолог, висше обр. по специалността, комп. умени, мин. стаж 3 години
 • 2 техн.изпълнители, стоков контрол, средно/висше обр., основни комп.познания, шоф. кн.кат. В
 • 1 продавач в павилион за цветя, средно обр.
 • 1 рехабилитатор в болнично заведение, висше обр.по специалността
 • 5 оператори на ПСМ, средно обр., св-во за упр-ние на ПСМ, раб.места са по стр.обекти в България и Европа
 • 5 техници на ел.системи, средно спец.обр., опит, раб.места са по стр.обекти в България и Европа
 • 5 работници, строителството, без изискване за обр., раб.места са по стр.обекти в България и Европа
 • 6 зареждачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно обр.
 • 2 експедитори, стоки и товари, средно обр., св-во за упр. на мотокар
 • 1 охранител в магазин за техника, средно обр.
 • 1 технолог, висше техн. обр, англ. ез., комп. умения, работа с SOLIDWORKS, AutoCad, опит на сходна позиция е предимство
 • 2 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., опит, работа на високо
 • 1 чистач /хигиенист за административна сграда, средно обр.
 • 10 работници, сглобяване на детайли за автомобилна пром., средно обр.
 • 2 сервитьори за новооктриващ се турски ресторант, средно обр.
 • 5 шофьори, международни превози, прави курсове до Полша, средно обр., шоф. кн.кат.СЕ, 3г. стаж
 • 3 акушерки, 3 мед. сестри и 3 лекари за болнично заведение, висше обр. по специалността
 • 2 санитари за болнично заведение, средно обр.
 • 1 санитар за болнична аптека, средно обр.
 • 2 капитани на кораб, вътрешни водни пътища, средно обр., правосп. за капитан вътрешни водни пътища, 5г. стаж
 • 1 оператор на вендинг машини, средно обр., шоф. кат. В
 • 2 гледачи на животни в приют, средно/основно/ начално обр.
 • 1 шофьор на катафалка, средно /основно обр., шоф. кат. В / С
 • 1 сладкар, средно /основно обр., опит
 • 1 пом. кухня в заведение за бързо хранене, основно обр.
 • 1 работник, товаро-разтоварна дейност, средно обр. /„Подкрепи една мечта”/
 • 5 машинни оператори, изделия от бетон, средно/основно обр.
 • 20 общи работници, за строителство на сгради, средно/основно/начално обр.
 • 10 гипсаджии/мазачи, средно/основно обр.
 • 10 зидари, средно/основно обр.
 • 10 служители, професионално почистване, средно обр., кат. В
 • 14 чистачи /хигиенисти за абонаментно почистване, средно обр.
 • 1 окачествител на облекла, средно обр., опит
 • 2 общи работници в производство на апарати, средно/основно обр.
 • 2 автомонтьори, средно техн. обр.
 • 3 санитари в болница, средно образование
 • 1 учител/ст. учител по БЕЛ, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител/ст. учител по англ. език, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 5 работници, строителството, средно/основно обр., опит/познания
 • 4 монтажници в производство на мебели, средно техн. обр. ,опит
 • 3 бояджии в производство на мебели, средно обр.
 • 1 чистач/ хигиенист в шевно производство, средно /основно обр.
 • 4 шивачи на официални и булчински рокли, средно обр., опитът е предимство
 • 1 машинен оператор, лазерно гравиране, средно техн. обр.
 • 5 складови работници в мебелно производство, средно обр., св-во за управление на мотокар  е предимство
 • 3 работници в производство на части за мебели, средно /основно обр.
 • 1 помощник – магазин за верига хранителни магазини, средно обр.
 • 1 чистач / хигиенист в административна сграда на 4 часа,  / може и пенсионер /
 • 1 хигиенист, средно/основно обр., подх. за хора с трайно намалена работоспособност
 • 2 хигиенисти в шевно производство, основно обр.
 • 7 гладачи, ютия , средно обр.
 • 1 техник-механик в шевно производство, средно обр., опит
 • 1 кроячи в в шевно производство, средно обр., опит
 • 5 работници, сглобяване на детайли в производство на метални конструкции, средно обр., стаж
 • 15 маш. оператори, кроене, средно/основно обр., опит
 • 10 гладачи на преса в шевно производство, средно/основно обр.
 • 6 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр., опит
 • 1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност
 • 4 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

–        места по чл. 38 от ЗХУ:

 • 1 ст. специалист, висше обр., право, комп. умения, 10 г. стаж по специалността, мястото е по чл.38 /ЗХУ/, мястото е за гр. Сливо поле
 • 1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране – AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, производство на мебели, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 работник- сортировач, без изискване за обр., мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 3 технолози на облекла, висше обр. – Технология на шевното производствово, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 транжор и 4 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 4 продавач – консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 2 маш. инженери, висше обр. по специалността, англ. език, с-ми за проектиране – AutoCAD, SolidWorks, 3 г. стаж, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 инженер, индустриални машини и системи, висше инж. обр., комп. умения /AutoCad, SolidWorks, int.,ms office /, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 1 заварчик, средно техн. обр., правоспособност за заваряване мин. II-ра група, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 5 експерти, клиентски център за куриерска фирма, висше обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски, гръцки език/, отлични комп. умения / ERP ,MS Office/, работното място е по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
 • 2 административни сътрудници, клиентски център за куриерска фирма, средно обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски език/, отлични комп. умения / ERP ,Ms office/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 1 треньор-шивач в шевно производство, средно обр., комп. умения, 2г. стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 1 пазач, невъоръжена охрана, средно обр., 5г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

 

–       места по мярка  – наемане на безработни лица до 29-годишна възраст  /чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ/:

 

 • 2 акушерки, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
 • 5 мед. сестри, висше обр. по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
 • 3 рентгенови лаборанти, висше обр .по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
 • 2 мед. лаборанти, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ

 

–        места по мярка – наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия

/чл. 50 от ЗНЗ/:

 • 1 мениджър проекти, висше обр., комп.умения, местата са по чл.50 от ЗНЗ

 

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр., специалност  философия, англ. и руски език с документ, комп. умения /за гр.Две могили/
 • 1 възпитател, висше педагогическо образование,  комп. умения,  /за гр.Две могили/
 • 1 учител, практическо обучение, висше обр., инженер-земеделска техника /инженер-транспортна техника, комп. умения /за гр.Две могили/
 • 1 електромонтьор,средно електротехн.образование /за гр.Бяла/
 • 1 електромонтьор,средно електротехн.образование /за гр.Две могили/
 • 4 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно образование /за гр. Две могили/
 • 4 машинни оператори, шиене, основно образование  / за с. Долна Студена/

 

 

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук