Свободни работни места в област Русе към 7 август 2023 г.  

0

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 2 общи работници в обществена институция , средно обр.
 • 1 арт терапевт , висш обр. по специалността, педагогическа правосп. по изобразително изкуство, комп. умения
 • 1 инкасатор, плащания , средно обр., комп.умения
 • 2 гардеробиери, театрални костюми, средно обр., владеене на език е предимство
 • 1 електромонтьор поддръжка осигурителна техника железопътен транспорт, средно техн. обр.
 • 2 общи работници, основно обр.
 • 1 учител по ФВС, висше обр.по специалността, комп. умения
 • 2 ел.техници, средно техн.обр., 5г стаж
 • 1 главен счетоводител в учебно заведение, висше обр. по специалността , комп.умения, опит
 • 1 учител , детска градина, висше обр.по специалността, комп. умения
 • 1 учител по български език и литература в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител професионална подготовка теоретично обучение механична технология на дървесината, висше обр. по специалността , комп. умения
 • 1 учител методик по специалност “ Полиграфия “ , висше обр. / инж. технолог полиграфическо производство / , учителска правосп. , комп. умения
 • 1 специалист , обработка на данни , висше обр.  / Информатика, Математика / , учителска правоспособност
 • 1 сътрудник, социални дейности, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 социален работник в социална услуга, средно обр. по специалността, базови комп. умения
 • 1 хигиенист, профес.почистване, средно/основно обр.
 • 10 строителни работници, средно/ основно обр.
 • 1 продавач-консултант, магазин за входни и интериорни врати, средно обр., комп. умения
 • 2 багеристи, средно/ основно обр., раб.места са в гр.В.Търново и Сливен
 • 2 шофьори на товарен автомобил, средно обр., шоф.кн.кат.С, раб.места са в гр.В.Търново и Сливен
 • 3 обслужващ , магазин за верига магазини за хранителни стоки, средно обр.
 • 1 детегледачка и 1 работник, кухня / домашен / , средно обр. , опит
 • 3 учители детска градина , висше обр. / ПУП , ПНУП /
 • 2 оператори  паропр-во, средно обр., с/без квал.група за упр-ние на котли
 • 1 организатор паропр-во, висше обр. – Топлотехника/паропр-во, правосп.за машинист на парни котли, опит-предимство
 • 1 оператор, въвеждане на данни в лаборатория, средно/висше обр. – с предимство ветеринарна медицина/микробиология/технология на храните/екология, комп.умения
 • 1 работник кухня / готвач /  в социално заведение, средно обр. , проф. квал. “ Готвач „
 • 3 медицински сестри за социална услуга, висше обр. по специалността
 • 1 пазач НВО / огняр през отоплителния сезон, средно обр. , правосп. за работа с котли с високо налягане , шоф. кат. В
 • 4 охранители, средно / основно обр., удостоверение за охранител, опит мин. 1 година
 • 3 общи работници за почистване на терени, средно / основно обр. , шоф. кат. В, правосп. за работа с моторна коса / храсторез
 • 1 учител в група  / ЦОУД  I-IV клас / , висше обр.по специалността, комп. умения
 • 2 оператори маслодобив, средно обр., опит в сходно пр-во е предимство, мястото е за гр.Сл.поле
 • 2 общи работници в пр-во на биодизел, основно/средно обр., едното място е за гр.Сл.поле
 • 1 учител по физика, математика и астрономия в гимназиален/прогимн.етап, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 1 учител по технологии и предприемачество, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 1 учител по изобр.изкуство, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 1 учител по музика, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 1 учител по биология и здравно образование, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 1 учител по англ.език, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 1 сътрудник, невъоръжена охрана, средно обр., турски език
 • 5 складови работници в пр-во на стр.смеси и бои, средно обр.
 • 5 маш.оператори в пр-во на стр.смеси и бои, средно обр., комп.умения
 • 1 учител/старши учител в начален етап на основното обр. I – IV клас, висше обр. – НУП/НУПЧЕ/ПНУП
 • 1 хигиенист в училище, средно обр., опит
 • 2 стругаро-фрезисти, средно техн.обр., 2г. опит
 • 2 механици на машини в пр-во на мет.изделия и тръби, средно техн.обр., 2г. опит
 • 2 оператори разкрой в пр-во на тръби, средно/средно техн.обр., опит-предимство
 • 2 настройчици на металообработващи машини, средно техн.обр., опит-предимство
 • 1 бояджия в мебелно пр-во, средно обр.
 • 3 арматуристи, 3 кофражисти и 3 общи строителни работници, средно/основно обр.
 • 1 шлосер в сервиз на тежкотоварни автомобили, средно техн. обр., с/без опит
 • 6 метачи, без изискване за образование
 • 1 учител в начален етап, висше обр., НУП с англ. език и информ. технологии/комп. моделиране
 • 1 шофьор, автобус в училище, средно обр., кат.D, 2г. стаж
 • 2 шофьори на лекотоварен авромобил, средно обр., кат.B
 • 3 продавач –консултанти за здравословен бар, средно обр.
 • 1 работник студена кухня за здравословен бар, средно обр.
 • 5 заварчици в производство на детайли от карбон, средно техн. обр., правосп. за заваряване
 • 5 шлосери в производство на детайли от карбон, средно техн. обр.
 • 1 учител по физика и астрономия 572 часа с допълване по математика и химия, висше обр. по специалността, учителска правосп. , комп.умения
 • 1 учител теоретично обучение направление “ Технологии и управление на транспорта“ , „Логистика“, висше обр. по специалностите, комп. умения
 • 2 мехатроници в производство на огнеупорни изделия, висше/средно техн. обр., проф. опит от 3 години
 • 3 шлосер – монтьори в производство на огнеупорни изделия, средно техн. обр., опит
 • 3 машинни оператори смесване на глина в производство на огнеупорни изделия, средно техн. обр., работа с компютърно управление на машини
 • 4 общи работници в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
 • 3 оператори хидрвалична преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
 • 2 електротехници в производство на огнеупорни изделия, висше/средно обр. /пневматика, хидрвалика/, проф. опит 3 години
 • 1 хигиенист в търговски обект, средно/основно обр., подх.и за пенсионер
 • 5 обслужващи магазин в търг. верига, средно обр.
 • 6 оператори на производствена линия за повърхностна обработка на метал, средно обр.
 • 1 учител по професионална подготовка, висше обр. /машинно инженерство, технология на машиностроенето/, учителска правоспособност, комп. умения /AutoCad/
 • 1 ръководител компютърен кабинет, висше обр. /Информатика и компютърни науки /
 • 2 оператори/помощник оператори  на кантослепваща машина в мебелно производство, средно техн. обр., опит е предимство
 • 2 машинни оператори на машини с ЦПУ в производство на автомобилни принадлежности, средно техн. обр., опит
 • 2 стругари на универсален струг в производство на автомобилни принадлежности, средно техн. обр., опит
 • 1 гробар, основно/начално, без образование
 • 1 общ работник в гробищен парк, основно/начално , без образование
 • 1 чистач/хигиенист в административна сграда, средно/основно обр.
 • 1 оператор на хидравлична преса, средно обр., кат.В
 • 2 общи работници в строителството, без изискване за обр-ние, раб.място е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 учител по информационни технологии в гимназиален етап на обучение , висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 касиер, счетоводство, висше икономическо обр. , комп. умения, проф. опит 3 години
 • 1 учител в частна детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП, комп.умения
 • 1 учител по английски език в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността
 • 2 касиери оператори в офис за разплащане на битови сметки , средно обр., комп. умения
 • 2 старши учители по информатика и информационни технологии, висше обр. по специалността, английски език
 • 2 електротехници в производство на млечни продукти, висше/средно техн. обр., опит, работното място е в с. Брестовене, общ. Завет
 • 1 монтьор на производствени машини в производство на млечни продукти, висше/средно техн. обр., работното място е в  с. Брестовене , общ. Завет
 • 2 учители по английски език в гимназиален етап  на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 3 касиери в магазин за домашни потреби и детски играчки, средно обр.
 • 1 чистач/хигиенист в магазин за домашни потреби и детски играчки, средно обр.
 • 2 администратори, хотел, висше/средно обр., комп. умения, владеене на английски език , опит
 • 1 работник поддръжка в хотел, средно техн. обр., опит
 • 2 портиери/охранители в хотел, средно обр., опит
 • 3 сервитьори в хотел, средно обр. , опит
 • 2 мияч/ки съдове за работа в хотел, средно обр.
 • 1 учител/старши по химия и ООС в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността
 • 1 учител/старши по физическо възпитание и спорт в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността
 • 1 учител по математика и физика в прогимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността , комп. умения
 • 4 помощници за кухня, заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 1 общ работник за поддръжка на тревни площи, силози и други дейности, средно/основно обр.
 • 1 машинен оператор, силози, средно техн. обр. / обучение /
 • 1 мияч съдове на 4 часа за следобедна смяна, средно/основно обр. /пенсионери/
 • 1 склададжия в шевна промишленост, средно обр., кат. В
 • 2 шофьори, товарен автомобил /международни превози/ Русе- Румъния, средно обр., кат. С+Е, проф. опит
 • 1 техни –механик за поддръжка на машини в производство на нетъкан текстил, средно техн. обр., опит в производство 5 години
 • 2 машинни оператори в производство на нетъкан текстил , средно обр.
 • 1 учител, теоретично обучение строителство и архитектура, висше обр. по специалността, комп. умения , 3 години проф. опит
 • 1 учител, практическо обучение промишлен дизайн, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по български език и литература в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността , комп. умения , 3 години проф. опит
 • 1 чистач/хигиенист в учебно заведение , средно/основно обр.
 • 1 хигиенист, произв. помещения, средно/основно обр.
 • 2 кофражисти, основно обр.,  опит
 • 2 арматуристи, основно обр., опит
 • 2 общи работници в строителството, основно обр., опит
 • 1 болногледач на деца и младежи, средно обр.
 • 2 водачи, електрокар, средно обр., опит
 • 2 шлосери-матричари и 1 оператор на металообр. машини с ЦПУ, средно обр., опит
 • 1 маш. оператор на нишкова ерозийна машина, средно обр.
 • 3 пом. готвачи в пицария, средно обр., 1г. опит
 • 1 шофьор на лекотоварен автомобил и складов работник, средно обр., кат.В/С
 • 6 работници, полимерно покриване на метални повърхности, средно обр., опит на подобна позиция
 • 2 общи работници в кроялен участък, шевно пр-во, средно обр.
 • 1 маш. оператор, кроене в шевно пр-во, средно техн. обр., опит – предимство
 • 1 чистач/хигиенист в обществена сграда, средно/основно обр .
 • 1 обслужващ газостанция само нощна смяна, средно/основно обр.
 • 3 шофьори, товарен автомобил над 12т., средно обр., кат.С+Е
 • 3 секционни майстори и 6 маш. оператори в плетачно пр-во, основно обр.
 • 5 пакетировачи в мебелно пр-во, средно/основно обр.
 • 3 оператори-технолози по запояване, средно обр. в областта на електрониката и/или химията, основни познания по англ./немски език, комп. умения, опитът е предимство
 • 2 специалисти тест на електронни изделия/възли, средно/средно електротехн. обр., комп. умения
 • 5 оператори на линия за SMD монтаж на електронни елементи, средно/висше обр. (Електроника/Комуникационна техника/Комп.техника/Автоматика) е предимство
 • 1 инженер-технолог, висше обр. (Eлектроника/Комуникационна техника/Комп. техника), англ./немски език, комп. умения – CAD-CAM, Eagle,OrCAD/Altium Designer, опитът е предимство
 • 1 продавач-консултант в книжарница, средно обр., комп. умения, търг. опит
 • 6 работници спомагателни дейности в плетачно пр-во, средно/основно обр.
 • 2 мотокаристи в производство на принадлежности за автомобили, средно/основно обр., свидетелство за упр-ние
 • 2 шлосери и 2 заварчици в пр-во на ел.табла, средно/основно обр., опит
 • 2 хигиенисти, професионално почистване, средно/основно обр., кат.В е предимство
 • 2 координатори дейности, средно обр., комп. умения
 • 2 работници, тоалетна, основно обр.
 • 10 работници поточна линия в производство на вино , средно / основно обр.
 • 2 водачи , мотокар, средно /основно обр., правосп. за управление на мотокар
 • 3 продавач-консултанти, магазин за детски стоки, средно обр.
 • 2 складови работници, склад за канцеларски материали, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 2 изпълнители на модели и 1 крояч, шевно пр-во, средно/основно обр., 5г. опит
 • 3 готвачи, столово хранене, средно спец. обр./завършен проф. курс
 • 2 продавачи на закуски, средно обр.
 • 2 гледачи на кучета, без изискване за обр.
 • 1 ветеринарен лекар/техник, средно/висше обр. по специалността
 • 1 продавач-консултант, денонощен магазин, средно обр., 1г. опит
 • 3 монтажници на метални конструкции, 2 шлосери-монтьори, 2 арматуристи и 2 кофражисти в стр-вото, средно/основно обр., опит
 • 1 маш. инженер и 1 строителен инженер, висше обр. по специалността, проектиране с AutoCAD е предимство
 • 2 фризьори, средно обр., 1 год. опит
 • 1 работник кухня и 1 разносвач на храна в соц. услуга, средно обр.
 • 2 охранители НВО, средно обр
 • 10 маш. оператори, автомобилна промишленост, основно обр.
 • 1 водач, мотокар и оператор склад в автомобилна промишленост, средно обр., правосп. за упр-ние на мотокар, 3г. опит
 • 4 мехатроници, автомобилна промишленост, средно техн. обр.
 • 4 шлосери-матричари, автомобилна промишленост, средно обр., 2г. опит
 • 1 технолог, автомобилна промишленост, висше техн. обр., техн. англ. език, комп. умения
 • 20 маш. оператори шевно пр-во, автомобилна промишленост, средно обр., комп. умения
 • 10 оператори, кроене в автомобилна промишленост, средно/основно обр., комп. умения
 • 1 чистач, производствени помещения в производство на автомобилни принадлежности, средно/основно обр.
 • 1 стругар, средно/основно обр., фирмата предлага обучение
 • 5 общи работници, промишлеността в производство за обработване и нанасяне на покритие върху метал, средно/основно/начално обр.
 • 1 продавач-консултант в сладкарница, средно обр.
 • 1 хигиенист в пр-во, основно обр.
 • 1 снабдител, доставчик средно обр., кат. В
 • 1 експерт логистични вериги, висше обр.-маш.инженерство, англ.ез., немски ез.е предимство, комп. умения, 3г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗНЗ
 • 1 маневрист, средно обр., проф. квалификация за маневрист /обучение/
 • 1 стрелочник, средно обр., проф. квалификация за стрелочник /обучение/
 • 1 технически сътрудник, висше обр., владеене на английски и френски езици / писмено и говоримо/, комп. умения, кат. В
 • 1 машинист, еднокофов багер, средно обр., правосп. за управление
 • 1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно обр., кат. С
 • 1 машинен инженер , висше обр. по специалността, английски език /писмено и говоримо/ , комп. умения / Solid Works, Auto CAD /, 3 год. проф.опит, работното място е по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
 • 2 техник-механици, ревизори на вагони, средно обр. /обучение за придобиване на правоспособност /
 • 1 транжор, средно/основно обр.
 • 1 помощник готвач, средно/основно обр.
 • 1 мияч на съдове, средно/основно/начално обр.
 • 9 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.
 • 1 биолог във болнично заведение, висше обр. по специалността
 • 4 складови работници в производство на санитарни материали, средно обр., правосп. за управление на кари
 • 10 зареждачи в производство на санитарни материали, средно/основно обр.
 • 10 пакетировачи в производство на санитарни материали, средно/основно обр.
 • 10 машинни оператори в производство на санитарни материали , средно / средно техн. обр.
 • 1 началник склад в производство на метални изделия, висше/средно техн. обр. , комп. умения
 • 1 началник смяна в производство на тръби , висше / средно техн.обр., комп.умения
 • 7 кроячи, текстил, средно/средно техн. обр.
 • 4 монтажници, Al и PVC дограма, средно обр., работа в Германия
 • 15 оператори и 1 настройчик, ново пр-во на електронни и механични компоненти за автомобили, средно обр.
 • 1 чистач/хигиенист в ресторант за бързо обслужване, средно/основно обр.
 • 3 миячи на чинии в ресторант за бързо обслужване, средно/основно обр.
 • 1 организатор, логистика на продажбите, висше обр. /икономическо/, испански език, комп. умения, опит, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 организатор, логистика на продажбите, висше обр. /икономическо/, румънски език, комп. умения, опит, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 5 продавачи- консултанти в магазин за месо, средно обр., комп. умения
 • 1 крояч, текстил /оператор на кроялен робот/ , средно техн. обр., проф. опит мин. 1 година
 • 1 склададжия, средно обр., английски език /писмено и говоримо/, комп. умения
 • 3 продавачи-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са по чл.38 от ЗХУ
 • 2 транжори и 3 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са по чл.38 от ЗХУ
 • 1 шивач, основно обр., квал-ция шивач, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 заварчик, средно/основно обр., правоспособност, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 механик, земеделски м-ни, висше/средно обр./Електротехника/Електроника и Автоматика/, англ.език/ румънски език, комп. умения, кат.В, 3г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 технолог, облекла, висше обр./Технология на шевното пр-во/, 5г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 инженер-конструктор, висше обр. /Строително или Машинно инженерство/, англ./немски език, комп. умения, програми за проектиране, 2г. стаж, /мястото е по чл.38 от ЗХУ/
 • 1 старши специалист, висше обр. /Право/, англ. език, комп. умения, кат.В, 10г. стаж в общинска адм-ция, място е за гр.Сливо поле, /мястото е по чл.38 от ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, шиене в мебелно пр-во, средно обр., 3г. опит /местата са по чл.38 от ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, пр-во на мебели, средно обр., 3г. опит /местата са по чл.38 от ЗХУ/
 • 10 шивачи на изделия от трико, средно/основно обр./фирмата предлага почасова р-та събота и неделя/
 • 4 спомагателни работници, работа на подлепваща преса, средно/основно обр.
 • 19 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направления:

 

– Осигуряване на заетост

 • 1 барман, средно/основно обр.
 • 1 асистент офис, средно обр.
 • 1 оператор въвеждане на данни, средно обр.
 • 2 чистачи/хигиенисти
 • 1 счетоводител, висше обр.

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 1 старши учител по ФВС, педагогика /за гр.Две могили/
 • 1 огняр, средно образование и правоспособност /за гр.Две могили/
 • 1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование /за гр.Борово/
 • 1 офис-мениджър,средно образование / за гр.Бяла/
 • 1 медицинска сестра, висше образование по специалността, компютърни умения /за гр.Две могили/
 • 1 социален работник, висше образование, социални дейности, компютърни умения /за гр.Две могили/

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук