Site icon TVN.BG

Вариант 2 за седмокласниците на националното външно оценяване по БЕЛ

По вариант 2 ще пишат днес седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ), което започва в 9:00 ч.

Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) в присъствието на главния секретар на МОН Албена Михайлова и на Евгения Костадинова – директор на дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

Изпитът ще започне в 9 часа и продължава 150 минути. Тестът се състои от 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени и включват избор от четири възможности за отговор. Има шест задачи с кратък свободен отговор и една с разширен свободен отговор. Последната задача е преразказ на неизучаван художествен текст.

Резултатът от националното външно оценяване в седми клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в осми клас. Според промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след седми клас.

Exit mobile version