Започва приемът на документи за подпомагане на пчеларите

0

От утре, 17 юли, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/ отваря приема по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 година, съобщават от Областната администрация в Русе.

Приемът ще продължи до 26 юли. За настоящата година финансовият ресурс по интервенциите е в размер на 10 091 365 лева.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван наръчник за кандидатстване по интервенциите в сектора на пчеларството, в който детайлно са описани подпомаганите интервенции и дейности, условията за допустимост, общи изисквания, финансова помощ и ред за подаване на заявление. Публикувана е и заповед на министъра на земеделието и храните съдържаща списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2023 г. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане за включените в списъка разходи/активи, кандидатът представя една оферта. За всички останали разходи/активи, за които няма определени референтни цени се представят три съпоставими оферти.

ДФЗ-РА напомня на кандидатите, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, който е в сила от 01.01.2023 г., всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги /СЕУ/. През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ. Кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“ също ще подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

ДФ „Земеделие“  приканва всички бенефициери, които нямат регистрация в СЕУ, да се регистрират.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили
Посъди дърво-остави следа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук