Най-важното! Най-интересното! Всичко, което се случва в Русе ще научите от НОВИНИТЕ НА TVN! Гледайте ни, за да сте информирани. Всеки делничен ден от 18.45 бъдете с емисията новини на TVN!

TVN е политематична, регионална телевизия. Включена е в пакета на телекомуникационния оператор „Нетуоркс България“.

Програмата на TVN на този етап, можете да гледате всеки ден от 18:00 до 22:00 часа. Анимация за децата, игрални филми, музика, документални продукции, както и интересни предавания.

Намерете ни в мрежата на Нетуоркс БГ на следните честоти:
SD - standart definition306MhzQAM:128SymbolRate: 6875
HD - high definition418MhzQAM:256SymbolRate: 6875