Най-важното! Най-интересното! Всичко, което се случва в Русе, ще научите от НОВИНИТЕ НА TVN! Гледайте ни, за да сте информирани. Всеки делничен ден от 18.45 и 21.30 са новинарските емисии на TVN!

TVN е политематична, регионална телевизия. Включена е в пакета на телекомуникационния оператор „Нетуоркс България“.

Програмата на TVN можете да гледате всеки ден от 12:00 до 24:00 часа. Анимационни, игрални и документални филми, музика, собствена продукция и интересни предавания.

Намерете ни в мрежата на Нетуоркс БГ на следните честоти:
SD - standart definition306MhzQAM:128SymbolRate: 6875
HD - high definition418MhzQAM:256SymbolRate: 6875