Двама нови съветници

Двама нови старейшини в Общинския съвет на Русе

Автор:
20 апр. , 2017  

Двама нови съветници положиха предвидената по закон клетва и встъпиха в правомощията си на днешната 21-ва сесия на Общинския съвет на Русе.

Това са доц. Сашо Нунев от групата на ПП ГЕРБ, който заема мястото на Борислав Богомилов и Пламен Рашев от ПП БСП, който влиза в ОбС на мястото на избрания за народен представител Пенчо Милков. И двамата имат опит като съветници, тъй като бяха в състава на предходния Общински съвет.

Заседанието започна с минута мълчание в памет на общинския съветник Борислав

Пламен Рашев ще заеме поста на председател в Постоянната комисия по младежта и спорта и ще бъде член на Постоянната комисия по закон, обществен ред и сигурност, и на Комисията по общинска собственост. Той ще представлява Община Русе в Общото събрание на акционерите на Българска стокова борса.

Сашо Нунев ще бъде член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, и на Постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси.

 Comments are closed.