тайните на онлайн рекламата и комуникацията

Градска среща за развитие на предприемаческата среда

Автор:
20 мар. , 2017  

Семинар на тема „Градска среща за развитие на предприемаческата среда” ще се проведе в Русенския университет днес, 20 март.

Срещата, организатори на която са Министерство на икономиката, съвместно с Русенския университет „Ангел Кънчев” и Startup Factory, ще започне от 16.00 ч. в Русенския университет, зала 2.203

Целта на събитието е да се стимулира конструктивен диалог между институциите и предприемаческата общност, за да се откроят потенциални възможности за развитие на икономическата среда в Русе и региона. Очаква се да присъстват представители на публични институции, малки предприятия и стартъпи, среден и голям бизнес, с интерес към отворените иновации, научноизследователски организации, образователни институции, споделени работни пространства, НПО сектор и др.

В програмата са включени две едночасови работни сесии, по време на които участниците ще дискутират по поставените въпроси. Локален партньор на събитието е Факултет „Бизнес и мениджмънт” на университета, заедно с интегрирания в него Център за насърчаване на предприемачество. Ще бъде споделен опитът, който Бизнес факултета има в обучението и подпомагането на предприемачеството през последните 16 години, особено след дадената позитивна оценка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) през 2014 г. и представянето на университета в конференция на Европейската комисия в Брюксел през месец май 2016 г.

Очаква се след събитието в понеделник да бъдат формулирани предложения за приоритетни мерки и краткосрочни цели в следните области – развитие на предприемаческата екосистема в региона, подобрена среда за стартиране на бизнес, стимули за млади предприемачи, улеснен достъп до ресурси и материална база, и други.

 Comments are closed.