1,1 на сто дефлация отчита НСИ

0
дефлация

Това показват данните на НСИ. Индексът на потребителските цени за юни спрямо предходния месец май е 99,9%. Това означава, че за юни е отчетена месечна инфлация от минус 0,1%. От началото на годината е регистрирана дефлация от 1,1 на сто, а през юни спрямо същия месец на предходната година – отрицателна инфлация в размер на 1,3 на сто. Средногодишната инфлация за периода юли 2015 – юни 2016 г. спрямо периода юли 2014 – юни 2015 г. е минус 0,8%.

През юни 2016 г. спрямо предходния месец са се понижили цените на хранителните продукти и безалкохолни с 1,1 на сто, както и на облеклото и обувките – с 0,6 на сто. Във всички останали потребителски групи НСИ отчита поскъпване.

Най-голямо понижение на цените при хранителните продукти на месечна база е отчетено при плодовете и зеленчуците, хляб, колбаси, риба, бира, вино.

През юни 2016 г. са се увеличили цените на захар, ориз, олио, пресни млека, цитрусови и южни плодове.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при облекло, обувки, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище, газообразни горива за битови нужди, въглища, метан за ЛТС, автомобилни летни гуми, международни полети, климатични инсталации и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано поскъпване при цигари, водоснабдяване, дизелово гориво, автомобилен бензин А95Н и А98Н – съответно с 3,9 и 4,1%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 0,9%, бойлери, градски транспорт с метро и трамвай – с 15%, градски автомобилен транспорт – с 0,4%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания – с 1,7%, услуги по краткосрочно настаняване – със 7,7%, и други.

През юни 2016 г. цените на лекарствените продукти и на стоматологичните услуги са се понижили с по 0,1%, а цените на лекарските услуги остават на равнището от предходния месец.