1 208 лв. средна месечна заплата изчисли НСИ за първите 3 месеца на 2019 г.

0
348
Средната месечна

1 208 лв. е средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо последните три месеца на 2018 г. увеличението е с 3.2 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2019 г. е 1 192 лв., за февруари – 1 184 лв., и за март – 1 247 лева.  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са “Операции с недвижими имоти” – с 11.4 на сто, “Други дейности” – със 7.8 на сто, и “Административни и спомагателни дейности”- с 6.4 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2019 г. са: “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” – 2 930 лева, “Финансови и застрахователни дейности” – 1 994 лева, “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 877 лева.

Най-нископлатени са били наетите в: “Хотелиерство и ресторантьорство” – 729 лева, “Други дейности” – 898 лева, “Строителство” – 920 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.7 на сто, а в частния – с 12.6 на сто.