10 дни до крайния срок за плащане на данъчните задължения от фирми и ЕТ

0
202
Три четвърти от русенци

Остават 10 дни до крайния срок за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, напомнят от Националната агенция по приходите.

Срокът изтича на 30 юни. До тази дата, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите  за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Над 86 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП, уточняват от приходната агенция. Досега в офиса на НАП в Русе своите декларации по чл. 92 от ЗКПО са подали 9 859 юридически лица, което е над  95 % спрямо фиксираното миналата година. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали  да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 62 000, от тях 1068 са от региона на Русе.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.