10-сантиметров лед скова Сребърна

0
Лед скова

В средата на водоема има голямо водно петно, обитавано от шумни постоянно пребиваващи видове – водни кокошки, патици и корморани. Многобройно ято от вида „голяма белочела гъска“ също зимува в резервата. Нивото на водата е 215 см.

В края на февруари се очаква първите двойки къдроглав пеликан да се установят в резервата, където гнездят и отглеждат малките си.