Грешки лишават русенци от здравноосигурителни права

1
НАП оспорва акта

За това предупреждават от Териториалния офис на НАП в Русе. Потърпевши са предимно граждани, които сами внасят здравните си вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение от НОИ, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Първият пропуск с неприятни последици е, че мнозина от тях  пропускат да подават в офиса на НАП в Русе Декларация – Образец 7, която се изисква от всички лица, за които възниква задължение самостоятелно да се осигуряват за здраве. Това означава, че винаги при промяна на трудовата им заетост, след която се налага сами да се осигуряват, е необходимо да подадат декларацията в приходната администрация по постоянен адрес. От началото на 2013 г. тя се подава всеки път в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест, ако от 1 юни сте напуснали работа и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25 юли трябва да подадете Декларация – Образец 7. Ако декларацията не бъде подадена, дори вноските да са издължени по ЕГН, електронната система на НАП не може да ги обвърже със здравноосигурителния статус на конкретното лице и то ще се окаже с неизрядни права.

Втората значима грешка е свързана с неподаването на  заявления за  приоритетно  погасяване  на  невнесени здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца.  Според измененията в ДОПК, които са в сила от началото на тази година, при наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал.1, т.2 и ал.5 и чл. 40а, ал.3 могат да заявят пред приходната администрация кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват. Ако, преди да издължат вноските, те не подадат това заявление и не посочат периодите от последните 3 години, за които издължават здравните си осигуровки,  внесените от тях суми ще бъдат автоматично насочени за погасяване на по-стари техни задължения към НАП и на практика гражданите ще се окажат с неизрядни здравноосигурителни права. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца назад. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

Здравноосигурителните вноски трябва да се превеждат в хазната до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец юни 2013 г. трябва да се внесе най-късно до 25 юли 2013 г., нейният минимален размер за тази година е  16, 80 лв.

Офисът на НАП в Русе препоръчва на гражданите, преди да осъществят банковия превод за вноските си, да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП или в офиса на ул. „Майор Ат. Узунов” № 19. Справка може да направят и по телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

1 коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук