Изградиха 275 паркоместа по Алеи Възраждане

0

275 паркоместа са изградени по ул. „Алеи Възраждане“ в нова обособена зона за паркиране, съобщиха от Община Русе.

Местата са съобразени с градоустройствения план и са разположени извън пътното платно, като 16 от тях са предвидени за хора с увреждания.

Изградени са с бетонови паркинг елементи, съобразени са със съществуващата дървесна растителност, като около дърветата са оформени островчета. В зоните на пешеходните подходи към Парка на младежта е осигурена достъпна архитектурна среда.

Паркоместата за хора с увреждания са обозначени със съответната пътна сигнализация. Предстои поставянето на хоризонтална пътна маркировка, с цел улеснение на шофьорите при бъдещата им експлоатация и намаляване на случаите на недобросъвестно заемане на повече от едно паркомясто.

Бъди свободен