15 специалности с недостиг в Русенско

0
Русе бележи отстъпление в образователното ниво

Около 300 ученици след седми клас би трябвало да попаднат в т.нар. специалности с очакван недостиг в Русенско.

Това стана ясно след заседанието на Областния съвет за развитие в Русе. Става дума за общо 15 специалности, като три от тях са от Бяла и една от Две могили. Останалите единайсет са от Русе, като особено впечатление прави специалността „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“. Това се дължи на факта, че по принцип в паралелката трябва да се обучават поне 12 ученици, за да съществува. В нея обаче се обучават едва шестима души.

Паралелката се дофинансира се с финансови средства от Общината, което е в добрите намерения на ръководството на институцията да запази професионалното обучение и развитието в секторните политики. Подпомага се и от фирми в бранша.

Останалите специалности, които ще бъдат с очакван недостиг, са: „Трайни насаждения“; „Машини и системи с ЦПУ“; както и „Производство на кулинарни изделия и напитки“ в Професионалната гимназия в Бяла; „Електрообзавеждане на транспортна техника“ в Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“; „Мебелно производство“; „Производство на тапицирани изделия“ в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“; „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“ в Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“; „Електрически превозни средства“ и  „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ в Професионалната гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“; „Производство на облекло от текстил“ в Професионалната гимназия по облекло „Недка Ив. Лазарова“; „Производство на кулинарни изделия и напитки“ ПГ по туризъм  „Иван,П. Павлов“; „Автотранспортна техника“, „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“ в Професионалната гимназия по транспорт в Русе, „Промишлена естетика и дизайн“ и „Машини и съоръжения за заваряване“ в Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров“.

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили