1569 заявления за енергийни помощи подадени в Русе

0
29
31 октомври е крайният срок

1569 заявления за отпускане на енергийни помощи са приети до момента в социалните служби на Русенска област, съобщиха от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.

От там уточниха, че хората, които желаят да получават целевата помощ, могат да подават документи по настоящ адрес в дирекциите „Социално подпомагане“ до 31 октомври.

Подпомагането е насочено към лица и семейства, които отговарят на нормативно определени условия за доход, имуществено и здравословното състояние, семейното положение, възраст, учебна и трудова заетост и други. Определени са 17 рискови групи с различен размер на диференцирания минимален доход за отопление, като приоритетна рискова група са пенсионерите.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. Месечният размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. е 74,83 лева или общо за петте месеца на отоплителния сезон – 374,15 лева.