Търсят идеи от русенци за новия План за интегрирано развитие на общината

0

Община Русе търси мнението на гражданите и бизнеса за новия План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г..

Той ще очертае актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. Планът се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

Той е от особена важност за всяка община в България, тъй като дава предимство на местните администрации при кандидатстването им за получаване на европейско финансиране.

С попълването на анкетите русенци ще бъдат ангажирани в планирането на общото пространство, като събраните от тях мнения, нужди и защитени проектни идеи ще бъдат взети предвид при разработването на ключовия документ.

Формулярите можете да намерите ТУК:

  1. Анкетата за граждани.
  2. Анкетата за бизнеса.
  3. Формуляр за подаване на проектни предложения.
агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили