2 май – ден последен за подаване на данъчните декларации

0
29
Остава седмица

Утре, 2 май е последния ден за подаване на годишни данъчни декларации за получени доходи от физически лица през 2016 г.

Това напомнят от Националната приходна агенция. От там допълват, че на този ден офисът на НАП в Русе ще работи непрекъснато от  9, 00 ч. до 17, 30 ч. и докато  има клиенти в салона за изчакване.

При подаване на декларации и документи, клиентите  са длъжни да се легитимират с личен документ за самоличност. Задължително е те да са попълнили трите си имена, ЕГН и адрес, на който действително ще получават кореспонденция от НАП, дори да не съвпада с постоянния им адрес, а също и личен телефонен или мобилен номер за контакт, както и да са подписали подаваните документи. От 2017 г. НАП предоставя възможност на  физическите лица и ЕТ да подадат еднократно до 30 септември  коригираща декларация, ако са открили грешки във вече подадената в законовия срок.

За улеснение  гражданите могат да подават попълнени екземпляри на декларациите си, като ги регистрират с входящ номер и в 17 пощенски клона в Русе, Иваново, Ветово, Смирненски, Сливо поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. В тях има възможност да се ползват указания и примерни образци на формулярите. Цената на пощенската услуга е 1, 20 лв. Всички, които пък решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки,  могат да ги насочат към адрес – Офис на НАП – Русе, ул. „Майор Атанас Узунов” № 19.

Чрез пощите могат да се изпратят и декларации с баркод, които се попълват в сайта на агенцията www.nap.bg , като специална програма автоматично изчислява данъчното задължение, след което формулярът се разпечатва на принтер. За изпратените по пощите декларации е валидно клеймо с дата 2 май.

Най-лесният начин е декларациите да се изпратят по електронен път с Персонален идентификационен код / ПИК / от НАП или квалифициран електронен подпис по всяко време на денонощието, като за валидни се приемат електронните декларации, изпратени до 24, 00 часа на 2 май, включително и в предходните почивни дни, което е допълнителен бонус за гражданите. Приложените към електронната декларация документи – служебни бележки за доходите и др., може да се изпращат сканирани във формат pdf или заснети  като jpg файлове с ясни и четливи изображения.

Според закона глоба до 500 лева грози всеки, който не подаде данъчна декларация. Ако това е втората година, в която не са  декларирани изискваните от закона доходи, глобата достига до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 2 000 лв. Ако дължимият налог не бъде платен до 2 май, всеки ден след него носи наказателна лихва от ОЛП +10% върху сумата, вписана в декларацията.

Самото плащане на дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация може да се направи в клон на всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета, като се посочва  кодът за вид плащане – 11 00 00 “Данъци и други приходи за централния бюджет”.    Данъците може да се платят и по интернет през сайта на НАП, като за целта е необходима  и регистрация в ePay.bg, или като се ползва личното интернет банкиране. Важно е да се знае, че наредените суми ще постъпят по сметките на НАП до 3 работни дни след датата на плащането.

На 2 май  информационният център на НАП ще работи с удължено време, като неговите експерти ще приемат обаждания и запитвания на телефон 0700 18 700 от 8:30 до 18:00 ч. На него гражданите могат да получат съвет за декларирането и плащане на данъците. Запитвания могат да изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg.