Какво свърши общинската администрация на Русе от 24 до 28 октомври

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • стартира есенната дезинфекция на съдовете за битови отпадъци в Централна градска част;

 • положена бе изцяло нова асфалтова настилка на обособените паркинги, тротоари и подходи към бл. „Петър Вичев“ и бл. „Иван Кръстев 2“ в кв. Здравец – Север 2, както и на прилежаща към тях част от ул. „Едуард Винтер“;

 • пусната бе в експлоатация новата поливна система, която ще се грижи за напояването на растителността по каменните тераси на Община Русе;

 • извършени бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. „24 май“, ул. „Жул Паскин“, ул. „Никола Петков“, ул. „Тодор Каблешков“, в междублоковите пространства на бл. „Калиакра“, бл. „Вяра 1“ и бл. „Вяра 2“;

 • демонтирани бяха опасни бетонови стълбове за улично осветление до бл. „108“ на ул. „Юндола“ и бл. „31“ в кв. Здравец;

 • стартираха дейностите по обновяване на уличното осветление на ул. „Цветница“;

 • извършени бяха ремонти и бе възстановено неработещо улично осветление на места по бул. „Липник“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Плиска“, както и по уличната мрежа на с. Басарбово, с. Червена вода и с. Хотанца;

 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства на бл. „212“ в кв. Чародейка – Г – юг, бл. „Шар планина“ в кв. Здравец – Север 1, бл. „Пъстрина“ в кв. Родина 2 и бл. „11“ и бл. „Титов“ в кв. Здравец;

 • положена бе различна по вид хоризонтална пътна маркировка по ул. „Даме Груев“ и ул. „Потсдам“, на Летище Русе, по обслужващите пътища и улици на територията на Индустриален парк – Русе и на кръстовището на ул. „Стоян Михайловски“ с ул. „Александър Хаджирусет“;

 • извършени бяха проверки по обекти на Водния цикъл, за които бяха изготвени констативни протоколи и бяха дадени задължителни предписания, както и срок за отстраняване на замърсяването;

 • на 26 октомври бе извършена съвместна проверка между служители на Община Русе и Първо районно управление на ОД на МВР – Русе за нерегламентирано изгаряне на нерегламентирани горивни материали за отопление;

 • стартира подаването на заявления за вписване на водовземните съоръжения (кладенци, сондажи и др.), разположени в собствен имот, които не са вписани в регистъра по чл. 118 г, ал. 3 от Закона за водите;

 • на 27 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „проф. Димитър Баларев“ – в участъка от кръстовището с ул. „Потсдам“ до кръстовището с бул. „Липник“, във връзка с Водния цикъл;

 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;

 • извършено бе машинно и ръчно косене на сервитути по пътя с.Сандрово – гр.Мартен;

 • извършено бе ръчно косене в района на бул. „България“;

 • в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 18 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета. Осиновени бяха 15 кучета и бе извършена кастрация на 33 кучета.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

във връзка с одобрен проект по схема „Енергийна ефективност“ към Национален доверителен еко фонд Община Русе сключи договор за финансиране: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен. Проектът ще се реализира със съвместното финансиране на Община Русе и фонда и ще се изпълнява от строителна фирма „Инфраинжстрой“ ЕООД. Предвиждат се ремонт на покривите на сградите и смяна на старата амортизирана дограма. По външните стени ще се положи топлоизолация и нова шпакловка. Топлоизолация е предвидена и по плочите на ниво сутерен и таван. Старата отоплителна инсталация ще бъде подменена с нова и ще се монтират два нови отоплителни котела;

– във връзка с публикуван проект на процедура за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“, Община Русе организира публично представяне на разписаните насоки по процедурата. To се състоя на 27 октомври в Пленарна зала и на него присъстваха заместник – кметът инж. Магдалина Илиева, директорът дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев, инж. Красимир Паскалев – експерт по енергийна ефективност, както и сдружения на собствениците, домоуправители и професионални домоуправители;

– днес изтича срокът за реализация и последващо оценяване на два конкурса – гласуване на публиката за фотоконкурс „Обичаме Русе“ и подаване на номинации за „Посланик на свободния дух в моето училище“, които са организирани от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“;

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • стартираха подготвителните действия за управление на новата услуга на Община Русе „Кризисен център“ от 1 ноември;

 • раздаден бе „културният чек“, предназначен за зрелостниците от всички общински и държавни училища в Русе, които ще имат възможността да посетят едно представление по избор на Държавна опера Русе, Държавен куклен театър и Драматичен театър „Сава Огнянов“;

 • проведена бе работна среща с директорите на детски ясли, на която бе обсъден приемът на деца и наличните свободни места;

 • експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ участваха в събитие, организирано от Регионална Библиотека „Любен Каравелов“ по повод представянето на документалния филм „Нещо, което може да кажем“ и „Наръчник на обосновано включване на децата аутисти в училищна среда“;

 • експерти от отдел „Социални дейности“ участваха в онлайн уебинар, организиран от Сдружение „Дете и пространство“ на тема: „Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда с методическа насоченост“ – Методика (публикувана в сайта на сдружението:  www.childandspace.com)   и два   видео урока, насочени към родители и специалисти от социалните услуги за деца и семейства;

 • извършени бяха обходи от здравните медиатори в кварталите „Средна кула“ и „Чародейка“ и бяха консултирани 8 семейства за нуждите от реимунизация на децата им съгласно задължителния имунизационен календар на България;

 • здравният медиатор участва в семинар, организиран от Българския зъболекарски съюз съвместно с Националния координационен съвет на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст;

 • проведено бе заседание на комисията, сформирана със заповед на кмета, за разглеждане на постъпили заявления от граждани за настаняване в социалната услуга „Социални жилища“;

 • началникът на отдел „Здравни дейности“ Радостина Пейкова взе участие в заседание на сформираната със заповед на министъра на здравеопазването Комисия за разработване на aптечна карта;

 • експертите от Превантивно-информационния център проведоха обучение“ в два седми класа на Основно училище „Отец Паисий“ на тема „Превенция на употребата на наркотични вещества;

 • проведена бе конференцията „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“;

 • извършена бе проверка във филиала на ДГ „Червената шапчица“ в с. Бъзън, по време на която бяха проверени посещаемостта, температурата в помещенията и материалната база;

 • финансирани бяха непълни паралелки и паралелки с под 10 ученици за бюджетната 2022 г. съгласно прието решение на Общински съвет – Русе;

 • финализирана бе подготовката за празничния концерт, посветен на Деня на народните будители, който ще се състои на 30 октомври /неделя/ от 13 ч. в Голямата зала на Доходното здание;

 • събрана бе информация от културните институти, читалищата и неправителствените организации за изготвяне на проект за културния календар на Община Русе за 2023 г., който ще бъде интегриран в информационната система на Министерството на културата;

 • продължава подготовката по сформирането на Общински ученически гвардейски отряд към Общинския младежки дом.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • започна благоустрояването на прилежащите пространства около бл. „Мир“, бл. „Гоце Делчев“, бл. „Енерго“ и бл. „Люляк“ в кв. „Дружба 1“;

 • продължават дейностите по подготовката за отоплителния сезон в следните обекти:

 • „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9 в гр. Русе, ул. „Ловеч“ № 27“;

 • строително-монтажни работи на тръбна отоплителна инсталация в блоковете на Дом за възрастни хора с деменция „Приста“;

 • ремонтни дейности на газовата отоплителна инсталация в административната сграда на ул. „Котовск“ № 2, която захранва помещения на ет. 1 и ет. 2 на Дирекция „Местни данъци и такси“;

– продължава работата по доставка и монтаж на нов отоплителен газов котел в помещенията на Сдружение „Дете и пространство“ в сградата на Дом за медико-социални грижи на ул. „Никола Вапцаров“ № 20 в гр. Русе;

– приключи ремонтът на покрива на спортната зала в с. Ново село. Подменени са покривните материали на ниското тяло на сградата. Поставена е хидроизолация, а покривът е вече изцяло с метални керемиди. Подменени са с нови улуците, водосточните казанчета, есовете и водосточните тръби за отводняване на атмосферните води;

– трета яслена група в сградата на Детска ясла № 1 в Русе се сдоби с нова хидроизолация на покрива;

– служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 9 проверки за незаконно строителство във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. В резултат е издадена една заповед за премахване на незаконен строеж;

– издадени бяха 14 разрешения за строеж, а 4 са одобрените подробни устройствени планове.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук