240 нови находки от Средновековен град Червен

0

240 нови находки са открити на Средновековния град Червен през новия археологическия сезон, съобщиха от Регионалния исторически музей в Русе.

В проучванията взеха участие археолози от РИМ – Русе, външни специалисти, ученици и доброволци под ръководството на Светлана Великова (РИМ – Русе), Велина Жекунова и доц. Деян Рабовянов (НАИМ – БАН).

Изследваната площ обхваща 80 м2. Усилията на екипа се фокусираха върху зоната, разположена южно от църква № 16. Там се установиха етапите на жилищно застрояване в края на ХIV – началото на ХV век. Разкриха се две сгради с цялостно запазени по четири стени и останки от по-ранни застроявания. Една от сградите е с размери: дължина – 13 м., ширина 4 м. В нейните граници е частично проучено избено помещение, което е с дълбочина 2,10 м. То е изградено на по-ранен етап и запълнено със строителни материали от разрушени сгради.

По време на археологически разкопки през 2021 година се проучиха нови две съоръжения, които са врязани в скалната основа. Около изсечено в скалата корито има отвори за дървена конструкция. Някои специалисти ги определят като останки от тъкачни станове, използвани от жителите на средновековния град.

В резултат от проучването са придобити 240 находки. Сред тях са открити сребърни и медни монети от управлението на цар Иван Шишман през ХIV в., железни токи, бронзови копчета и железни инструменти. Сред находките е изкусно изработена ажурна висулка, част от нагръден накит.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили