Търсят завеждащ отдел „Култура“ в Община Русе

0

Община Русе обявява конкурс за длъжността „Началник на отдел” на отдел „Култура“ към дирекция „Образование и култура”.

Кандидатите за заемане на  длъжността трябва да притежават образователна степен най-малко „бакалавър“, да имат поне 3 години професионален опит придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността придобити на ръководна позиция и/или в областта на културата.

Тестът ще включва познания относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и подзаконови актове към тях: Закон за закрила и развитие на културата, Закон за народните читалища, Закон за културното наследство, Закон за обществените библиотеки, Закона за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Наредбите на Общински съвет – Русе и др;

Кандидатите трябва да притежават дигитална компетентност, съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от електронната страница на Община Русе или от интернет адрес: https://iisda.government.bg/

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук