250 лв. помощ за първолак

0
1423

Това реши на днешното си заседание Министерски съвет. Предвидената сума бе 150 лева, но министрите я повишиха със 100 лева защото размерът на отпусканата сума не беше променян от 2008 г. Помощта ще се отпуска на семейства, които имат месечен доход до 350 лева на член от семейството.

Решението е част от пакета мерки на Министерския съвет за подкрепа на най-засегнатите от социално-икономическата криза. Другите мерки са свързани с разширяване кръга на лицата, получаващи помощ за отопление, както и увеличаване на 310 лв. от м. юли на обезщетенията за отглеждане на дете от 1 г. до 2 години.