26 специализанти от Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ приключиха обучение

0

Успешно приключиха едногодишната си специализация към Центъра за продължаващо обучение при Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ 26 специализанти от групата за Следдипломна специализация за придобиване на професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт”, съобщиха от центъра.

От тях 18 успешно положиха държавния теоретичен изпит, а осем защитиха дипломни работи под ръководството на проф. д. н. Ани Момчилова. При обсъждането на дипломните разработки активно се включиха и рецензентите – доц. д-р Искра Илиева от Русенския университет и доц. д-р Ростислав Костов от Медицински университет – Плевен.

Към ЦПО при Филиал Силистра се провеждат курсове за обучение на педагогически специалисти в системата на училищното образование с присъждане на квалификационни кредити. Тези курсове са съобразени с изискванията за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Насочени са към усъвършенстване на педагогическата, комуникативната, организационната и административната компетентност на педагогическите специалисти.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук