287,28 лв. средната пенсия в Русенско, по-ниска e от тази за страната

0
средната пенсия в Румъния от догодина

287,28 лв. е средната пенсия в Русенско, показват данните на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Това е с около 13 лв. по-малко в сравнение със средния размер за страната, който за август 2018 г. е  изчислен на 300.10 лв.

Средната пенсия, която получават мъжете – пенсионери в Русе, по данни за м. август е 347.86 лв. Това е със 100 лв. повече от средния размер на пенсията при жените,  която е изчислена на 244.76 лв.  Общият брой на пенсионерите в Русенско е 71 123 души, от които 29 311 мъже (41.21%) и 41 812 жени (58.79%).

Някои от пенсионерите получават повече от една пенсия и общият брой изплащани пенсии са 80 957, от тях 33 388 се изплащат на мъже и 47 569 на жени. С добавките брутният доход на мъжете – пенсионери нараства до 394.35 лв., а на жените – до 304.26 лв.