539 килограма от декар ечемик жънат в Добричко

0
48
539 килограма от декар

Над 26 на сто от площите с ечемик в област Добрич вече са ожънати, а средният добив е 539 килограма от декар.

През настоящата стопанска година са засети 18 664 дка с ечемик в региона. До този момент са пожънати 4 920 дка, а общото прибрано количество е 2 653 тона. Най-напреднала е жътвата в община Каварна, където прибират и най-добра реколта – средно по 600 килограма от декар. Там вече са ожънати 2000 дка. Най-нисък е добивът в община Крушари – едва 380 кг/дка, но там са засети само 100 дка и зърното от тях е прибрано.

Състоянието на пшеничните масиви е нормално, съобщи Веселин Овчаров, ст. експерт в дирекция „Аграрно развитие” на областната служба по земеделие и гори. На места е започнала жътва на хлебното зърно, както и на рапицата, но активната фаза по прибирането им предстои.