57,1 млн. лв. ще струват изборите на 11 юли

0

57,1 млн. лв. е план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година, която служебното правителство одобри на днешното си заседание.

Одобрени са и допълнителни средства в размер на 11,1 млн. лв. в случай, че епидемичната обстановка продължи по време на изборите. По думите на финансовия министър Асен Василев, ако епидемичната обстановка не продължи, тази сума няма да бъде необходима.

За секциите в чужбина са предвидени средства по бюджета на Министерството на външните работи за спазване на противоепидемичните изисквания и мерки в различните държави.

Дейностите, които ще се финансират включват: подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали; отпечатване на бюлетините; логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии; компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване.

При условие, че на територията на България няма обявена епидемична обстановка, то тези избори ще струват на българския данъкоплатец с 8,6 млн. лв. по-малко от изборите на 4 април 2021 година, които са на стойност 65,7 млн. лева. В случай, че изборите се проведат в условията на епидемична обстановка, то одобрените средства за произвеждане на изборите на 11.07.2021 г. ще възлязат на 68,2 млн. лв. и  ще бъдат с 2,5 млн. лв. по-скъпи от тези на 4 април 2021 г.

След провеждане на обществената поръчка за доставка на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран приложен и системен софтуер, ще бъдат осигурени необходимите допълнителни разходи за целта по бюджета на Централната избирателна комисия по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили