60:40 остава до края на годината. Нови 750 млн.лв. за целта

0

Времето в което се прилага мярката за запазване на заетостта, известна като 60:40 ще продължи да действа до края на годината.

За това се разбраха социалните партньори и правителството на онлайн заседание. Стана ясно, че благодарение на тази мярка до момента са запазени близо 300 хиляди работни места.

Първоначално мярката бе до края  юни, после удължена до края на септември, с днешното решение се удължава до края на годината.

От бизнеса и синдикатите настояват тя да продължи да действа и след 1-ви януари догодина.

Президентът на Конфедерация на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че устойчивото решение е това да се регламентира в Кодекса за социално осигуряване:

“Трябва да се помисли подобни мерки да бъдат законово регламентирани, за да не се налага да се приемат такива постановления, които знаем, че винаги могат да бъдат обект на критика“.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България – Васил Велев настоя мярката да бъде променена, в случай че продължи да действа догодина:

А именно подкрепа само на хората за времето, в което те не работят“.

Необходимите финансовите средства за реализация на мярката 60: 40 в следващите 3 месеца в размер на около 750 млн. лв..

Те ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. Очаква се ефектът от удължаване на мярката да се отрази в запазването на около 200 000 работни места.

Ако има решение за ново удължаване на мярката, след 1-ви януари догодина, ще бъде взето решение дали тя да едйства още 3 или 6 месеца.