64 паралелки ще приемат завършващите основно образование в Русенско

0
519

За 64 паралелки в 27 училища ще кандидатстват завършващите тази година основно образование деца в Русенско. Това стана ясно по време на заседанието на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

39 от паралелките ще са професионални, а 25 профилирани. Те ще бъдат в 13 професионални и 13 профилирани гимназии, както и в едно обединено училище, функциониращо на територията на община Борово. Общият брой на завършващите тази година основно образование деца е 1625. Приемът за Русе се предвижда да се осъществи в 55 паралелки, от които 22 за профилирано обучение и 33 за професионално.

Пет нови професии и специалности са включени в предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година. Техният общ капацитет е 104 ученици.

Новите специалности са „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“, която ще се предлага от Професионалната гимназия по селско стопанство в Русе и обучението ще бъде в една паралелка; „Трайни насаждения“, като обучението ще се извършва от Професионалната гимназия по селско стопанство в Две могили в половин паралелка; „Локомотиви и вагони“ също в половин паралелка в Професионалната гимназия по транспорт; „Електрически превозни средства“ в една паралелка в Професионалната гимназия по механотехника, както и „Измервателна и организационна техника“, отново в цяла паралелка, но в Професионалната гимназия по промишлени технологии. В предложението за план-прием е включен и нов профил, а именно икономическо развитие, като обучението по него ще бъде за 26 ученици и то ще се осъществява в СУ „Васил Левски“.