„Каолин“ е концесионер на „Колобър“

0

Това реши правителството, одоблявайки предоставянето на концесията за срок 35 години. Очакваните постъпления от концесионни плащания надхвърлят 28 млн. лева. Производствената дейност се предвижда да бъде обезпечена с инвестиции в размер на 8,2 млн. лв.