7 детски градини в Русе ще работят с деца със специални образователни потребности

0

Седем детски градини в Русе започват специализирана работа с деца със специални образователни потребности, съобщиха от общинската администрация.

Това са детските градини „ Детелина“, Пинокио“, „Звездица“, „ Иглика“, „Синчец“, „Радост“ и “Червената шапчица“. Те ще работят по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проектът поставя акцент върху потребностите, способностите и интересите на децата, а планираните дейности са в унисон с политиката на Министерството на образованието и науката за осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.

Децата със специални образователни потребности ще бъдат в основата на работата на специалистите, като се предвижда да бъдат обхванати подрастващи с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. Именно те са тези,  които се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Усилия ще бъдат положени за разработване и въвеждане на модели и инструменти за приобщаващо образование в детските градини. Екипите ще имат за цел да създадат успешни модели за изграждане на функционална оценка на индивидуалните потребностите на всяко едно дете.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили