80 русенци одобрени по Програма „Life“ алтернативно отопление (списък)

0

80 са одобрените кандидати, подали документи за преминаване към алтернативно отопление на домакинствата в периода 2 май – 31 юли тази година, съобщават от общинската администрация в Русе.

В двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 17.10.2023 г.) одобрените за преминаване към отопление с природен газ следва да представят в Общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и), съгласно изискванията на нормативната уредба.

Одобрените кандидати, които предстои да преминат към отопление с пелетна камина, с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, в двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 17.10.2023 г.) трябва да представят техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.08.2023 г. – 31.10.2023 г., ще бъде извършено до 30.11.2023 г.

Класиране на одобрените кандидати в основната фаза (покана май 2023 г.)

2                                                                                 11                               12

Кандидат № Основен уред Обща оценка
LIFE RU 1601 Двуконтурен кондезационен котел на природен газ 24 kW 6
LIFE RU 1602 Камина на пелети с водна риза 18 kW 2
LIFE RU 1603 Камина на пелети с водна риза 25 kW 7
LIFE RU 1604 Топловъздушна камина на пелети 12 kW 5
LIFE RU 1605 Камина на пелети с водна риза 18 kW 6
LIFE RU 1606 Камина на пелети с водна риза 18 kW 3
LIFE RU 1607 Камина на пелети с водна риза 25 kW 7
LIFE RU 1608 Топловъздушна камина на пелети 8 kW 4
LIFE RU 1609 Едноконтурен кондезационен котел на природен газ 24 kW 7
LIFE RU 1610 Камина на пелети с водна риза 18 kW 6
LIFE RU 1611 Двуконтурен кондезационен котел на природен газ 24 kW 9
LIFE RU 1612 Камина на пелети с водна риза 18 kW 5
LIFE RU 1613 Топловъздушна камина на пелети 8 kW 8
LIFE RU 1614 Камина на пелети с водна риза 18 kW 5
LIFE RU 1615 Камина на пелети с водна риза 18 kW 7
LIFE RU 1616 Камина на пелети с водна риза 12 kW 8
LIFE RU 1617 Топловъздушна камина на пелети 8 kW 5
LIFE RU 1618 Камина на пелети с водна риза 18 kW 5
LIFE RU 1801K Климатик 9000 BTU 8
LIFE BU 1802K Климатик 18000 BTU 5
LIFE BU 1803K Климатик 9000 BTU 5
LIFE BU 1804K Климатик 18000 BTU 8
LIFE BU 1805K Климатик 12000 BTU 4
LIFE BU 1806K Климатик 12000 BTU 8
LIFE BU 1807K Климатик 12000 BTU 8
LIFE BU 1808K Климатик 9000 BTU 6
LIFE BU 1810K Климатик 18000 BTU 9
LIFE BU 1811K Климатик 12000 BTU 8
LIFE BU 1812K Климатик 24000 BTU 6
LIFE BU 1813K Климатик 12000 BTU 3
LIFE BU 1814K Климатик 18000 BTU 4
LIFE BU 1815K Климатик 12000 BTU 7
LIFE BU 1816K Климатик 18000 BTU 3
LIFE BU 1817K Климатик 12000 BTU 3
LIFE BU 1818K Климатик 12000 BTU 6
LIFE BU 1819K Климатик 18000 BTU 5
LIFE BU 1820K Климатик 18000 BTU 10
LIFE RU 1821K Климатик 18000 BTU 5
LIFE BU 1822K Климатик 18000 BTU 5
LIFE BU 1823K Климатик 12000 BTU 5
LIFE BU 1824K Климатик 12000 BTU 4
LIFE BU 1825K Климатик 12000 BTU 3
LIFE BU 1826K Климатик 12000 BTU 3
LIFE BU 1827K Климатик 12000 BTU 7
LIFE BU 1828K Климатик 12000 BTU 2
LIFE BU 1829K Климатик 18000 BTU 4
LIFE BU 1830K Климатик 18000 BTU 4
LIFE BU 1831K Климатик 24000 BTU 5
LIFE BU 1832K Климатик 12000 BTU 4
LIFE BU 1833K Климатик 12000 BTU 7
LIFE BU 1834K Климатик 18000 BTU 2
LIFE BU 1835K Климатик 18000 BTU 4
LIFE BU 1836K Климатик 18000 BTU 7
LIFE BU 1837K Климатик 12000 BTU 4
LIFE BU 1838K Климатик 18000 BTU 4
LIFE BU 1839K Климатик 12000 BTU 6
LIFE BU 1840K Климатик 12000 BTU 3
LIFE RU 1841K Климатик 12000 BTU 2
LIFE BU 1842K Климатик 12000 BTU 6
LIFE BU 1843K Климатик 18000 BTU 2
LIFE BU 1844K Климатик 12000 BTU 3
LIFE BU 1845K Климатик 18000 BTU 5
LIFE BU 1846K Климатик 24000 BTU 7
LIFE BU 1847K Климатик 12000 BTU 7
LIFE BU 1848K Климатик 12000 BTU 4
LIFE BU 1849K Климатик 18000 BTU 6
LIFE BU 1850K Климатик 24000 BTU 10
LIFE BU 1851K Климатик 12000 BTU 5
LIFE BU 1852K Климатик 18000 BTU 6
LIFE BU 1853K Климатик 9000 BTU 5
LIFE BU 1854K Климатик 12000 BTU 3
LIFE BU 1855K Климатик 12000 BTU 5
LIFE BU 1856K Климатик 12000 BTU 5
LIFE BU 1857K Климатик 18000 BTU 3
LIFE BU 1858K Климатик 12000 BTU 2
LIFE BU 1859K Климатик 12000 BTU 5
LIFE BU 1860K Климатик 9000 BTU 6
LIFE RU 1861K Климатик 12000 BTU 6
LIFE BU 1862K Климатик 12000 BTU 5
LIFE BU 1863K Климатик 12000 BTU 6
Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук