92 предприятия в Русе – потенциален замърсител на въздуха

0
1560
Огнища в съседна Румъния

92 са предприятията в Русе, които са потенциални замърсители на въздуха над града.

Това стана ясно по време на срещата на заместник-министрите по опазване околната среда с представители на местната власт в града. 17 от тях пък са квалифицирани като потенциални емитери на интензивно миришещи вещества..

Ще има засилен контрол и проверки, категорична бе зам.- министър Николова. По думите й, мерките ще бъдат насочени към трайно и устойчиво решаване на проблема. Освен текущата проверка  за спазване условията на комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД, която все още не е приключила, ще бъдат извършени комплексни проверки на всички потенциални източници, от чиято дейност могат да се емитират миризми. Затова приоритет в контролната дейност ще бъде елиминирането на техническите възможности за нерегламентирано изпускане на интензивно миришещи вещества, каза още зам.-министър Николова.

Тя допълни, че е възстановена работата на мобилната станция в Източната промишлена зона, която вече подава информация. Скоро се очаква да пристигне и още една станция за анализ на качеството на въздуха. Допълнително, ще се надгради капацитетът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе – с удължено работно време, с работа през почивните дни, с командироване на служители от други регионални инспекции. Ще бъде изградена и оптична система, която ще дава непрекъснато информация в реално време при всяко неорганизирано изпускане на вещества. Тогава контролният орган ще може да влезе в даденото предприятие и да предприеме мерки, защото неорганизираните емисии са нарушение на комплексното разрешително.