951 русенски студенти учат по „Еразъм” в чужбина

0
1273
тайните на онлайн рекламата и комуникацията

От там допълват, че за 15-те години, през които работи програмата, общо 951 студенти и 690 преподаватели са обменили опит с колегите си от сродни европейски университети.

До миналата академична  година студентите можеха да заминат  през следването си по един път на практика и на обучение в чужбина.  Новият етап на програма „Еразъм +”  им предлага повече, казаха още от висшето училище.

Русенският университет е сключил 236  споразумения с партньорски институции от всички страни, членки на Европейския съюз, Турция, Македония, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.  „Еразъм+” ще отвори врати и за останалата част на света.  Тази учебна години в русенската Алма матер са пристигнали към 20 чуждестранни студенти. След като се въведат промените, се очаква броят им, включително и на преподаватели,  също да се увеличи.