тройно глобата на „Монтюпе“

Административният съд отмени решението за заплатите на кметовете на Глоджево и Смирненски

Автор:
12 февр. , 2018  

Със свое решение, постановено по дело №2/2018 г., Административният съд в Русе отмени точки 2 и 3 от решение №378/30.11.2017 г. на Общински съвет – Ветово. С оспорените текстове са определени основните месечни заплати на кметовете на кметства Глоджево и Смирненски.

Производството бе образувано по жалба на кмета на Община Ветово, който оспори част от процесното решение като незаконосъобразно, прието в противоречие с административно-производствените правила и материалния закон.

След съобразяване на събраните по делото доказателства, становищата на страните и след извършена служебна проверка за законосъобразността на оспорения акт, съдът приема, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при приемането на т. 2 и т. 3 от решението. Внесените допълнително и гласувани от Общинския съвет текстове не са били включени в предварително обявения дневен ред, което е в противоречие с процедурите по свикване и провеждане на заседанията на местния парламент, уредени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Според съда липсват и мотиви, с които да се обоснове приемането на предложените към решението допълнителни точки.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд – Русе


Изпращайте снимки и информация ТУК или на вайбър, тел. 0885009402 по всяко време на денонощието!


Comments are closed.