Административният съд реши: Мехмед Мехмед остава отстранен

0
Д-р Мехвед Мехнед от ДПС

Административен съд – Русе остави без уважение искането на Мехмед Мехмед а спиране на предварителното изпълнение на решението, с което са прекратени предсрочно пълномощията му на кмет на Община Ветово.

Мотивът, който отстраненият кмет представи бе, че мярката би довела до значителни и трудно поправими вреди за общината. Съдът обаче го намира обстоятелствата за неоснователни. На база изисканите и представени по делото писмени доказателства става ясно, че при отсъствие на кмета, функциите в пълен обем се възлагат на заместник-кмета на Община Ветово. Съдебният състав съобрази и публикуваната от Общински съвет – Ветово информация, че днес (31.01.2020 г.) предстои определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на общината.

Определението може да бъде обжалвано пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Делото по спора ще се гледа в открито съдебно заседание в понеделник.