Акад. Белоев ще има трима заместници

0

Председателят на Общинския съвет на Русе ще има трима, а не както досега двама заместници.

Това реши Председателският съвет на местния парламент на първото си заседание. Пледложени на гласуване ще бъдат имената на Стоян Христов от ПП ГЕРБ, Христо Попов от ПП „Възраждане“ и Владо Владов от МК „България на регионите“. Изборът ще стане на 5 декември, когато ще бъде и първото заседание на новоизбраните общински съветници. Както и досега заседанията на старейшините ще се провеждат в  зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе. Следващото редовно заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе на 21 декември 2023 г.

Ще бъдат изградени 11 постоянни комисии:

 • Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 11 членове
 • Комисия по бюджет и финанси – 11  членове
 • Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението – 13 членове
 • Комисия по териториално устройство и строителство – 11  членове
 • Комисия по образование, наука, иновации и дигитализация – 11  членове
 • Комисия по здравеопазване и социална политика – 9 членове
 • Комисия по култура и религиозни въпроси – 9 членове
 • Комисия по екология – 9 членове
 • Комисия по младежта и спорта –  11 членове
 • Комисия по законност, обществен ред и сигурност  – 11  членове
 • Комисия по Закона за противодействие на корупцията –  11 членове
 • Комисия по етика – 9 членове
 • Комисия за взаимодействие с гражданското общество – 7 членове

Заседанията на постоянните комисии ще се провеждат в седмицата преди заседанията на Общинския съвет, като всяко заседание след първото, предстоящо на 21 декември,  ще бъде в последния четвъртък от месеца, а не както досега – през третата седмица от месеца.

Председателите на постоянните комисии също са разпределени, а заместниците ще бъдат избирани от всяка комисия чрез гласуване с мнозинство.

Дневният ред за заседанието на 5 декември включва още приемането на Правилника за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, избор на членове на комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт, избор на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие, определяне на представители на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член, както и ще бъде приет графикът на заседанията на Общинския съвет за първото тримесечие на 2024 г.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук