„Акро“ готви проект за ремонт на залата

0
1971

Инициативата им ще бъде финансово подкрепена от Община Русе, които ще осигурят 10 % съфинансиране на реконструкцията.  Проектът е на стойност 186 000 лева, като от общинския бюджет ще бъдат предоставени 18 000 лева. Целта на ремонта ще бъде  да се създадат по-добри условия  за пълноценен спортно-тренировъчен процес на състезателите, както и за провеждане на вътрешни и международни първенства. Друга цел е  да се привлекат повече младежи и деца в залата,  давайки им нови перспективи за осмисляне на свободното време.

Заради отпуснатото съфинансирне от общинския бюджет, от клуб „Акро” поеха ангажимент да предоставят залата за безвъзмездно ползване-изцяло или частично, за определено време на детски градини и училища, на извънучилищни звена, както и за тренировъчна и състезателна дейност на учащите се.